Jakoth Meri

Allesia

En samler af “efterladte” stykker af våben og rustning, som tit sælger ved diverse smeduger.