Thaika er Lektorlærling af 1. grad i Ravnsholt. Hun taler instinktivt ret formelt. Det vides, at hun er en del af Hasselskhjolds-slægten, en Vandringsmandstro slægt som igennem mange år har været kammertjenere for Rechsfeltsslægten.