Etikette

Etikette er kulturhandlinger, der beskriver udtalte, detaljeorienterede retningslinjer for, hvordan personer bør opføre sig i en given sammenhæng.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Etikette er regler for adfærd, der er koblet op på ære og titler. Hvis nogen bryder etiketten, så bryder vedkommende med sin ære. Det er derfor betydningsløst for personer uden ære at bryde med etikette, da de ikke kan miste noget de ikke har.

Udformning af etikette

Det er samme regler på tværs af alle Riger. Etikette bliver defineret af Samsværgelsen, hvilket indebærer at etikettens regler bliver besluttet af Regenterne og kan kun blive ændret med enstemmighed blandt dem. I praksis bliver reglerne formuleret og detaljer håndteret af Rigernes Rigselektorater.

Etikette er ikke dekorum

Etikette står i kontrast til dekorum. Hvor etikette er defineret af Samsværgelsen og gælder i alle Riger, varierer dekorum fra Hof til Hof. Når snakken går på dekorum, handler det oftest om, at måden en person for eksempel lægger sit bestik på ikke stemmer overens med den måde, det bliver gjort ved det givne Hof. Hvorimod etikette kan handle om, at Adelige formelt bliver tiltalt med De og Dem (Des) i stedet for du og dig (dus), medmindre de har givet samtykke til andet.

Kategorisering af etikette

Etikette er inddelt ud fra hvilke situationer, det er gældende indenfor.

Indenfor Fladlandsk Aristologi er etikette Audiens, certificering, etikettebrud, fredsknob, titulering, Tronvalg og Æresforvaring.