Avatarmyten

Avatarmyten er en myte, der er kendt for at være den mest kendte myte i Fladlandet.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Avatarmyten slutter brat fordi en del af den oprindelige udgave er gået tabt, hvilket har ledt til meget spekulation og flere teorier.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Avatarmyten betegnet som en af EVEAskrifterne.

Mytens fortælling

For længe siden var der blot kaos. En ødemark med hjerteløse barbarer.

Extazia

En velsignet dag opstod der i det barbariske kaos, der var i Fordums Tid, et lys i mørket. En ung kvinde satte sig ved en bjergkilde, hvor hun normalt hentede vand. Her bad hun en stille bøn. Hun ønskede af hele sit hjerte dalens elendighed væk og svor, at hun ville ofre alt, ja selv sit liv, hvis blot der kunne komme fred til området. Kvinden havde bedt bønnen hver dag siden, hun havde fået kendskab til kilden og aldrig før havde noget svaret hende. Men denne gang hørte Guddommen Extazia kvindens bøn og sagde:

“Skænk mig dit liv, og jeg vil leve det for dig og igennem dig bringe fred og velstand til området!”

Kvinden bukkede og nikkede sit ja. Derefter lød en skælven, og kildens kræfter steg, indtil den sprækkede bjergsiden, og et mægtigt vandfald stormede frem og opslugte den unge kvinde. Fra de livsgivende vandmasser fremtrådte den majestætiske Extazia i skikkelse af en Guddommelig Avatar. Således blev Stormfaldet til, og fra det opstod Nadaflodens frugtsommelige udspring. Af det brusende vand formede Extazias Avatar sit glorværdige scepter, ved at lade et skæfte skabe gennem frysning af vandet, hvilket derved blev til det pureste krystal. Hun hentede derefter himlens klareste stjerne ned til at pryde scepterets top. Avataren rejste sig fra vandmassernes skønhed og så ud over det udstrakte landområde, der blev frugtbart med vandets balstyriske velsignelse.

Vandringsmanden

Extazias Avatar vandrede i dale og så titanernes hærgen. Hun besluttede at hidkalde endnu en Guddom for at have en stærk allieret imod så mange magtfulde fjender. Hun tog en håndfuld jord og gav den til en dreng, hun mødte på vejen. Hun sagde til drengen:

“Gå til din familie og giv dem denne håndfuld jord. Fortæl dem, at det er Hellig jord, og at de kommer at lade alle i deres slægt spytte deri”.

Drengen bragte jorden med sig hjem og gjorde, som han var blevet fortalt. Hans familie samlede jorden i en urtepotte ved siden af deres hoveddør, og alle spyttede de deri. Dagen efter var mængden af jord i potten mangedoblet. Da endnu en dag var gået, var der så meget jord, at potten ikke længere var synlig. Pludseligt skælvede jorden, og blade lod sig kaste af en sagte vind. Jorden begyndte at røre på sig og hærdede, og opslugte både familien og deres hus. I timevis voksede jorden, til den var blevet til en enorm klippeformation, der blev givet navnet Sagaklippen. Ud af klippen trådte den bjergtagende Vandringsmand i skikkelse af en Guddommelig Avatar.

Tvillingerne Eurika og Archimedes

Extazias og Vandringsmandens Avatarer besad tilsammen modet og kraften, men de savnede mere klogskab og fornuft til at sikre, at de var på den rette sti. Derfor påkaldte de sammen endnu to Guddommelige Avatarer til at hjælpe dem og folket.

På deres vej så de to grædende børn sidde foran en nedbrændt by. Børnene havde mistet alt og alle, de havde kendt. Extazias Avatar så på dem og sagde:

“Hvis I skænker jeres liv til vores sag, vil der gennem jer komme to Guddommelige Avatarer, der vil skabe et bedre liv for alle ved at bringe med sig klogskaben og fornuften”.

Børnene så deres egen elendighed og ønskede helhjertet at være med til at gøre en forskel. Så bad Vandringsmandens Avatar børnene om at gå ind i den nedbrændte by. Langsomt begyndte gløder at glimte omkring børnene som små juveler. Gløderne blev til flammer og pludseligt var hele byen ét stort flammehav. Ud af flammerne trådte to ældre skikkelser, med modne øjne, enkelte rynker og kraftige farverige manker med sølvgrå spor. Således blev Tvillingerne Eurika og Archimedes’ Guddommelige Avatarer skabt. Ilden brændte efterfølgende i flere dage og nætter og stoppede først, da der var blevet formet en dyb kløft, hvori Nadaflodens vand endeligt fik beroliget flammerne. Kløften blev kaldt Tvillingekløften.

Eurikas Avatar drog fra sin snilde tre knivsblade. De gjorde med en neglespids hul og nitte, så det blev til en trebladet saks. Således lavede Eurikas Avatar Skæbnesaksen.

Archimedes’ Avatar drog fra sin kløgt en endeløs, snirklet tråd. De gjorde med knofedtet falkeblik tråden til Evighedsnøglen.

Fire Fredsskabende Fæstninger

Selvom de fire Guddommelige Avatarer sammen kunne besejre enhver modstander, så ville det være bedst at holde fjenden helt fra ydre grænser. Derfor lod Avatarerne fire mægtige fæstninger opføre for at sikre mod udefrakommende trusler.

En Krone til en Drot

De fire Avatarer slog sig sammen ned, i et område, beliggende midterlagt mellem de fire mægtige fæstninger. Her skabte Avatarerne en magisk Krone, som Extazias Avatar lod pryde sit hoved, som bevis på at hun var drot.

Et Helligt Hjerte

På den gunstigt udvalgte placering blev Oldhelligdommen opført, så befolkningen kunne tilbede de Guddommelige Avatarer og fra dem opnå Hellig inspiration til at drage ud og svede styrkens dråber under opbygning af Det Gyldne Rige. Tvillingernes Avatarer lod ved siden af Oldhelligdommen to prægtige tårne opføre. Det ene tårn var Det Store Bibliotek, og det andet var Tårnakademiet. I Hellige sale lærte folk, da skriften og brugte den til at nedfælde deres tillærte visdom. Således blev al viden om Det Gyldne Rige, nu nedfældet i Det Store Biblioteks skrifter.

Det Gyldne Riges Pragt og Vælde

Takket være stolte Heroers ærefulde færd mod titaner og deres yngel, blev uvæsens kaos forvist til hinsides ydre grænser. Extazias Avatar samlede da Det Gyldne Riges mægtigste Høvdinge, som alle sværgede troskab til Kronen. Derpå oplærte Vandringsmandens Avatar Det Gyldne Riges soldater i kampkunsten samt inspirerede gæve folk til at opbygge traditioner og skikke, der sikrede slægternes stabilitet. Tvillingernes Avatarer stod efterfølgende for at indsamle og formidle viden fra de Hellige bygningsværker. Uvurderlig lærdom samlet under samme tag. Her lærte de værdige skriften og værdierne. Således lod de Guddommelige Avatarer Det Gyldne Rige skabe og forme i deres værdier lysende afspejling.

Blændende Lys og Varme

En solnedgangs sene timer så Det Store Bibliotek … (her stopper fortællingen).

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi er Avatarmyten betegnet som Fladlandsk Rigsskriftkilde.

Offgame Information

Senest opdateret: 6. marts, 2022