Egnslove

Egnslove er lovgivninger, der er skrevet af en given egns magthaver, og som er gældende for indbyggerne i egnen.

ADVOLOGISK SKILDRING

Egnslove er præget af de kulturer, der er udbredte i den givne egn, samt de begivenheder som er sket der i tidens løb.

Kategorisering af egnslove

Egnslove er inddelt ud fra de egne, de gælder indenfor.

Indenfor Fladlandsk advologi er egnslove inddelt i Lenslove, lokallove og Rigslove.

Offgame Information

Senest opdateret: 27. december, 2022