Græsland

Græsland er terræn, der betegner områder, oftest egne med lav bevoksning.

KARTOLOGISK SKILDRING

Områder med græsland vil ofte være gode bosteder.

STRATOLOGISK SKILDRING

Græsland indeholder kun enkelte træer og tager form af store bølgende områder, ofte med frodig landbrugsjord. Græsland er generelt forholdsvist let fremkommeligt.

Kendte eksempler

I Fladlandet er den egn, som er mest kendt for at indeholde græsland, Lenet Vestengen.

Offgame Information

Senest opdateret: 4. oktober, 2023