Håndfæstninger

Håndfæstninger er aftaler, hvor de involverede parter sværger på deres navn og ære, at de vil efterleve ordlyden.

ADVOLOGISK SKILDRING

Håndfæstninger må kun blive ændret, hvis alle, der var med til at indgå dem, også er med til at ændre dem. Hvis en part bryder håndfæstningen, bliver det betragtet som et tillidsbrud og medfører stort tab af troværdighed og anseelse. Derfor er der i håndfæstninger kun sjældent en beskrivelse af konsekvenser, hvis aftalen bliver brudt.   

I Fladlandet er håndfæstninger oftest skriftlige. I Fladlandet er det mest kendte eksempel de håndfæstninger som danner grundlag for udarbejdelsen af Rigslove.

Offgame Information

Senest opdateret: 30. januar, 2022