Loger

Loger er kulturfællesskaber, der forudsætter invitation for medlemskab og er bygget op om et klart fælles formål.

ADVOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk advologi er loger Grønbedelogen.

KONSULOGISK SKILDRING

Loger har ofte et centralt lederskab, og kan strække sig over flere stader. Mange loger har, i modsætning til laug, et unikt navn, som eksempelvis Grønbedelogen, der har kontakter i flere byer. Det står i modsætning til mange laug, som eksempelvis handelslaug, der ofte samarbejder med hinanden på tværs af byer, men som ikke har en fælles ledelse.

ALKYLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk alkylogi er der noget, der hedder Obscuruloger, men de bærer sjældent individuelle navne, hvilket ofte bliver tilskrevet Religiøse årsager, samt at de indgår i Obscurus Orden, der også minder om en slags loge.

Offgame Information

Senest opdateret: 15. marts, 2022