Middeloldtiden

Middeloldtiden var en epoke, under Oldtiden, som var kendetegnet ved opbyggelsen af Det Gyldne Rige.

KRONOLOGISK SKILDRING

Middeloldtiden startede omkring år 1.100 FNFT, med etableringen af Det Gyldne Rige og sluttede omkring 1.000 FNFT, umiddelbart før Det Gyldne Riges kollaps.

Indenfor Fladlandsk kronologi er Middeloldtiden betegnet som Fladlandsk Rigshistorie og anvender Ny Fladlandsk Tidsregning.

Kronologisk diskussion

Ingen beskrivelser af begivenheder blev nedfældet i epoken. Det er uklart ud fra Rigsskriftkilder, præcis hvor lang epoken var eller hvornår den var, så kronologer definerede den ud fra en række fornuftigt forankrede beregninger og visdomsrige overvejelser, også kaldet epokisk numero-relativitet. Med metoden blev det beregnet at epoken med rimelig antagelse måtte være lige så lang som epoken før, såfremt den samtidigt indebærer er omtrent en tredjedel så lang som epoken før det, uden samtidigt at være gennemsnitlig varighed af de to. Dermed må epoken have varet 100 år.

Epokens tilknytning

Middeloldtiden indgår i Oldtiden.

Middeloldtiden har ikke tilknyttede begivenheder eller forløb.

Fremhævede Rigskriftkilder

Følgende Rigsskriftkilder er fremhævede som grundlag for epoken:

  • Avatarmyten, der beskriver, hvordan Avatarerne Regerede Det Gyldne Rige. Avatarmyten står i den Hellige bog Chronomicon.

Kronologiske spor

Følgende kronologiske spor er fremhævet som værende efterladt fra epoken:

Det Gyldne Rige, blev første gang nævnt i epoken. Vildegnen Vildfladlandet blev opløst. Det Store Bibliotek, Oldhelligdommen og Tårnakademiet blev opført. Det blev antaget at Rødefjeldet og en områdefortælling med ukendt navn (senere Khatanskjoldet) opstod i epoken, som resterne af døde titaner, der under Middeloldtiden blev besejret af Heroer.

Fortællingen om Middeloldtiden

Ifølge myten rejste de fire Avatarer sammen og slog sig ned i Vildfladlandets midterste egn og påbegyndte der grundlæggelsen af Det Gyldne Rige. De lod her tre imponerende bygningsværker opføre kaldet Oldhelligdommen, Det Store Bibliotek og Tårnakademiet. Opbygningen af forsvar, kultur, samt indsamling og formidling af viden var centralt i epoken.

Indsamling af viden

Myten beskrev at “de værdige” her lærte “skriften”, hvilket af flere kronologer blev fortolket som opfindelsen af Fladlandets første skriftsprog, Oldsproget. Ifølge myten blev uvurderlige mængder af viden om samtiden nedfældet. Hvordan det blev indsamlet, var dog uklart og der opstod der senere flere teorier i et forsøg på at besvare det. Nogle kronologer mente, at det var Tårnakademiets folk, der havde rejst rundt i hele Vildfladlandet, og muligvis også udenfor grænserne, for derefter at hjembringe dyrebar viden. Præster fremsatte desuden en teori om, at Tvillingernes Avatarer selv kunne være taget med opdagelsesrejser, eller at de lod menneskene meditere omkring sig, og gennem Avatarernes Guddommelige udstråling kunne deres følgere opnå indsigt og viden, som derefter blev nedfældet.

Heroiske handlinger

Myten beskrev at mægtige Heroer, der kæmpede mod magtfulde titaner og jagede dem bort fra Det Gyldne Rige.

Afstumpet afslutning

Myten havde desværre en mangelfuld afslutning, men det var sikkert ikke vigtigt.

Offgame Information

Senest opdateret: 20. september, 2022