Personagebetegnelser

Personagebetegnelser er betegnelser, der siger noget om personager, eller noget ved personager.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er personagebetegnelser Heroer.

Offgame Information

Senest opdateret: 2. januar, 2022