Præster

Præster er en Lavadelig titel, der bliver båret af personer, som har bestået en trin 3 Præsteprøve, hvilket gør dem til forkyndere af en given Religion og medlemmer af det tilhørende Præsteskab.

Præster er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Udtrykket Præster bliver indimellem brugt i betydningen “Præsteskabets medlemmer” og inkluderer i den sammenhæng alle indenfor det givne Præsteskab, der bærer titlen Præst eller højere, hvilket inkluderer Reservehøjpræster, Højpræster og Ypperstepræster.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Præsteprøver betegnet som et Helligt udtryk.

Titelvarianter til Præster

Indenfor EVEAtroen er der en række titelvarianter til Præster bestemt af, hvilke Guddomme Præsterne har valgt som favorisering. Mulighederne er Extetiker (for Extazia), Vægter (for Vartigan), Lektor (for Eurika), Lector (for Archimedes) eller Lecktor (for Tvillingerne).   Indenfor Fladlandsk Celestologi er Præster betegnet som en Gejstlig titel og et Helligt udtryk.

KONSULOGISK SKILDRING

I Fladlandet, hvor Rigsreligionen er EVEAtroen, bliver der som udgangspunkt ment Præster for EVEAtroen, når udtrykket Præster bliver brugt.

ENTOLOGISK SKILDRING

Præster bærer et trin 3 orakeltegn.

Offgame Information

Senest opdateret: 26. december, 2022