Senoldtiden

Senoldtiden er en epoke, som indgår i Oldtiden, og som er kendetegnet ved at handle om Det Gyldne Riges kollaps.

KRONOLOGISK SKILDRING

Senoldtiden startede i år 1.000 FNFT, og sluttede omkring 900 FNFT. Der er usikkerhed om hvornår Senoldtiden startede og sluttede, og er derfor blevet sat til at vare 100 år.

Indenfor Fladlandsk kronologi er Senoldtiden betegnet som Fladlandsk Rigshistorie og anvender Ny Fladlandsk Tidsregning.

Kronologisk diskussion

Indenfor Fladlandsk kronologi bliver det fortsat debatteret hvad der forårsagede branden.

Epokens tilknytning

Senoldtiden indgår i Oldtiden.

Senoldtiden har ikke tilknyttede begivenheder eller forløb, da det er for uklart hvordan og hvor længe hændelserne i epoken varede.

Fremhævede Rigsskriftkilder

Følgende Rigsskriftkilder er fremhævede som grundlag for epoken:

  • Myten om De Tre Drømmesyn beskriver Det Gyldne Riges kollaps. Myten om De Tre Drømmesyn står i den Hellige bog Chronomicon.

Kronologiske spor

Følgende kronologiske spor er fremhævet som værende efterladt fra epoken:

Det Gyldne Rige, blev sidste gang nævnt i epoken. Det Store Bibliotek og Oldhelligdommen brændte og er ikke siden blevet genopbygget. Det gælder formodentligt også Tårnakademiet selvom det ikke direkte blev nævnt.

Fortællingen om Senoldtiden

I Senoldtiden førte uklare hændelser til Det Gyldne Rige kollaps. Det indebar at Det Store Bibliotek og Oldhelligdommen brændte, hvilket formodentligt gik stærkt eftersom bygningerne måtte have været fyldt med brandbare skrifter, og sikkert i høj grad var bygget af træ. Men der var uenighed om hvordan branden opstod. Måske var det menneskenes grådighed. Måske var der intern splid mellem Guddommene. Måske forrådte menneskene Guddommenes gunst. Uagtet, hvad årsagen var, førte det til en større brand, der blev begyndelsen på kollapset af Det Gyldne Rige. Efterfølgende forsvandt Guddommenes Avatarer og efterlod menneskene til at opleve en mørk og dyster tid uden Guddommenes støtte.

Offgame Information

Senest opdateret: 4. februar, 2022