Startoldtiden

Startoldtiden var en epoke, under Oldtiden, som var kendetegnet ved at handle om Avatarernes komme.

KRONOLOGISK SKILDRING

Startoldtiden startede omkring år 1.200 FNFT, med Guddommenes genkomst og sluttede omkring år 1.100 FNFT, med opførelsen af fire fredsskabende fæstninger.

Indenfor Fladlandsk kronologi er Startoldtiden betegnet som Fladlandsk Rigshistorie og anvender Ny Fladlandsk Tidsregning.

Kronologisk diskussion

Der var usikkerhed om hvornår Startoldtiden startede og sluttede, og derfor blev det antaget at den varede 100 år. Ingen beskrivelser af begivenheder blev nedfældet i epoken.

Epokens tilknytning

Startoldtiden indgår i Oldtiden.

Startoldtiden har ikke tilknyttede begivenheder eller forløb.

Fremhævede Rigsskriftkilder

Følgende Rigsskriftkilder er fremhævede som grundlag for epoken:

  • Avatarmyten beskriver de Guddommelige Avatares ankomst til Fladlandet. Avatarmyten står i den Hellige bog Chronomicon.

Kronologiske spor

Følgende kronologiske spor er fremhævet som værende efterladt fra epoken:

Stormfaldet opstod nord for det, der senere blev kendt som Lenet Månedalen. Sagaklippen opstod i det område, der senere blev kendt som Lenet Khatan. Mellem det, der senere blev kaldt Lenet Vestengen og Lenet Jammersletten, opstod Tvillingekløften. Nadafloden blev også første gang nævnt her. Det blev nedskrevet at fire fæstninger blev konstrueret i epoken, men ikke hvor de blev grundlagt eller hvad de hed. Kronologer har fremsat en teori om at resterne af dem med rimelig vished måtte anslås at være Khorelruinen, Måneruinen, Saltruinen og Tårntrappen.

Fortællingen om StartoldtidenStartoldtiden er den epoke, hvor Extazias Avatar, ifølge Avatarmyten, opstod, og derefter rejste rundt i Fladlandet. Under rejsen hidkaldte hun Vartigans, Eurikas og Archimedes’ Avatarer. Undervejs står de Guddommelige Avatarer for tilblivelsen af en række landmærker og strækninger. Til sidst inspirerede Avatarerne Fladlændingene til at opføre fire store fæstninger til at skabe fred og sikre Fladlandet mod udefrakommende trusler.

Offgame Information

Senest opdateret: 28. december, 2022