Svartunil

Svartunil er et Len i Riget Fladlandet, der er kendt for lunefuldt tidevand og mange fugle.

KARTOLOGISK SKILDRING

Svartunil befinder sig i den sydøstlige del af Fladlandet. Lenet grænser op til Lenene Bakkedalen, Kronlenet og Sydlenet samt vildegnene Abyssalhavet, Stenkronen og Tåretrianglen. Lenet Svartunil består af ti Herreder.

Indenfor Fladlandsk kartologi er Svartunil betegnet som en mellemegn.

Terræn og natur

Terrænet er græsland, klippegrund, vandområde og vådområde. Landskabet bærer præg af at tidevandet trænger ind med jævne mellemrum. Det meste er marsk eller vadehav.

Landmærker

Lenet indeholder Østmarsken.

Områdefortællinger 

Lenet indeholder ingen områdefortællinger.

Strækninger

Lenet indeholder ingen strækninger.

Byer

Lenet indeholder staden Drednan og Lensstaden Sionan.

Seværdigheder

Lenet indeholder følgende steder, der er betegnet som seværdigheder: Sturantruinen.

CELESTOLOGISK SKILDRING

I Lenet bliver følgende Religioner praktiseret: EVEAtroen.

Særligt udbredte favoriseringer er Extaziatroen og Archimedestroen.

Alle favoriseringer er lige udbredte i Lenet.

Helligdomme

Lenet indeholder følgende kendte Helligdomme: Svartunils Tempel.

Guddomme

Lenet er velsignet med tilstedeværelse af følgende Guddomme:

Extazia, Vandringsmanden, Eurika og Archimedes, der er dominatorer.

KONSULOGISK SKILDRING

Befolkningen er kendt for at have en god fornemmelse af vejret, både i forhold til at forudsige, hvornår tidevandet kommer, men de er også gode til at tage højde for eksempelvis vind, når de skyder med bue og pil. De fleste træner ivrigt med bue, fra de er store nok til at holde på en. Det er også udbredt at træne jagtfugle og straffen for at skyde andres jagtfugle ned er meget hård. Folk i Svartunil er vant til at stole på deres intuition og kan blive lidt forvirrede og trække på skuldrene, hvis andre spørger ind til, hvad eksempelvis sammenhængen med at have ondt i nakken og at vide, der kommer regn, mon er. I Svartunil stiller ingen tvivl ved intuition.

Beskæftigelser

Tørvegraver, kvægavler, fåreavler.

Kulturer i egnen

Lenet indeholder kendte kulturer.

ENTOLOGISK SKILDRING

I Lenet bliver følgende afdyrkelser praktiseret: Gammeltroen.

Entiteter

Lenet indeholder ikke tilstedeværelsen af entiteter.

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi blev Svartunil første gang omtalt under Ragnars Gyldne Togter (800-750 FNFT), hvor Valravneætten opnåede samlet kontrol over området. Fra Standhaftighedens Skjolde (500-450 FNFT), blev området udvidet til også at inkludere mere terræn syd for.

Offgame Information

Senest opdateret: 18. april, 2022