Tekstbetegnelse

Tekstbetegnelser er betegnelser, der siger noget om tekster eller noget i tekster.

KATEGORISERING AF TEKSTBETEGNELSER

Tekstbetegnelser er inddelt i antologibetegnelser, fortælleværksbetegnelser, ordsprogsbetegnelser, skriftkildebetegnelser og udtryksbetegnelser.

Offgame Information

Senest opdateret: 2. august, 2021