Trolovelsesceremoni under Eurika

Trolovelsesceremoni under Eurika er en trolovelsesceremoni, der indebærer at erklære en trolovelse af to Eurikatro personer.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Formål

Trolovelsesceremonien er en aftale mellem to Eurikatro personer, hvor to ceremonanter har tid til at finde ud af om de vil være forbundet, indtil døden dem skiller.

Forudsætninger

At du på forhånd har kontrolleret, at begge ceremonanter er myndige, Eurikatro og at ingen af dem er en del af en trolovelse under Eurika. Sørg for, at ceremonanterne på forhånd har modtaget en introduktion til, hvad det vil sige at være trolovet.

Forberedelse

Tag ceremonanterne til side i god tid og afklar med begge, hvad der er forventet af dem, efter trolovelsesceremonien er gennemført. Instruer derefter ceremonanterne i, hvilke forventninger der er til dem under ceremonien.

Forløb

Begynd trolovelsesceremonien, når alle er samlet i vielsescirklen. Forklar trolovelsens betydning. Velsign ceremonanterne ved at lade deres Edmærker blive belyst af Hellig ild. Afslut derefter ceremonien.

Offgame Information

Senest opdateret: 12. september, 2023