Trolovelsesceremoni under Extazia

Trolovelsesceremoni under Extazia er en trolovelsesceremoni, der indebærer at erklære en trolovelse af to Extaziatro personer.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Formål

Trolovelsesceremonien er en erklæring af to Extaziatro ceremonanters store kærlighed til hinanden gennem en trolovelse.

Forudsætninger

At du på forhånd har kontrolleret, at begge ceremonanter er myndige og Extaziatro, samt at ingen af dem er en del af et Extaziatro ægteskab i forvejen.

Forberedelse

Tag ceremonanterne til side i god tid og afklar med begge, hvad der er forventet af dem, efter trolovelsesceremonien er gennemført. Instruer derefter ceremonanterne i, hvilke forventninger der er til dem under ceremonien.

Forløb

Begynd trolovelsesceremonien, når alle er samlet i vielsescirklen. Forklar trolovelsens betydning. Velsign ceremonanterne ved at lade dem drikke vand fra et bæger. Afslut derefter ceremonien.

Offgame Information

Senest opdateret: 12. september, 2023