Trolovelsescirkler

Trolovelsescirkler er en remediebetegnelse, der betegner ceremonicirkler, der hovedsageligt bliver anvendt til trolovelsesceremonier.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor EVEAtroen er det mest udbredt at anvende vielsescirkler som trolovelsescirkler.

ENTOLOGISK SKILDRING

I Fladlandet bliver vielsescirkler oftest også anvendt som trolovelsescirkler.

Offgame Information

Senest opdateret: 10. august, 2022