Vådområde

Vådområde er terræn, der betegner egne, som er meget fugtige og sumpede.

KARTOLOGISK SKILDRING

Vådområder er yderst ufremkommelige og er, trods frugtbar god jord, svære at opdyrke. Alting virker til langsomt at synke ned i vådområder, og det er en god idé at rejse let igennem dem. Det bliver ofte kaldt det værste fra vand og jord blandet sammen, da der er for meget jord til, at store skibe kan sejle igennem og for meget vand til, at tunge vogne kan køre igennem. I Fladlandet er Svartunil et eksempel på en egn, der indeholder terræn af typen vådområde.

Senest opdateret: 16. september, 2021