Vandringsmanden

Vandringsmanden er en Guddom, der er dominator af Fladlandet, en del af EVEA, og er kendt for at stå for slægt og tradition.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Vandringsmanden betegnet som dominator.

Om Guddommen

Vandringsmanden er ifølge myten en Guddom, der bringer traditioner, familie og stabilitet til de, som tilbeder ham. Myter fortæller, at Vandringsmanden var den af de fire Guddomme, der skabte Fladlandets skikke, og som rejste rundt fra slægt til slægt for at samle Rigets fortællinger.

Myten fortæller, at Vandringsmanden skabte søjlerne, hvorpå Fladlandets traditioner og ceremonier er bygget. Vandringsmanden skænker mod til at følge det, der var, stabilitet og en vilje til at ville sit lokalsamfund. Det at efterleve Vandringsmandens værdier indebærer at turde at være og blive i den usikkerhed, der følger med at blive i sin slægts sti. Det handler om at støtte op om og blive i ens slægt, så den vokser fra et frø til et stolt træ med stærke rødder og en lys fremtid. Folk er værdifulde, fordi de er en del af en slægt og derved er en del af dens fortælling.

Guddommens symboler

Vandringsmandens primære symbol er Tretåsfoden. Guddommen har derudover følgende symboler tilknyttet: Kumlestaven og Veddagernet.

Guddommens fremtoning

Guddommes fremtoning er ikke muligt at fatte for mennesker, medmindre det er i form af en Avatar. Vandringsmanden har ifølge myterne haft én enkelt Avatar, og da den blev beskrevet med maskuline kønsmarkører, bliver Vandringsmanden ofte beskrevet som maskulin, selvom Guddomme normalt ikke har en kønsidentitet.

Guddommens tilbedere og forkyndere

Vandringsmanden er central i favoriseringen Vandringsmandstroen, som indgår i Religionen EVEAtroen. Personer, der favoriserer Vandringsmanden bliver kaldt Vandringsmandstro. Adfærd, der bliver betragtet som mørkeretning blandt favoriserende af Vandringsmanden, bliver kaldt mørk Vandringsmandenstro. Forkyndere af Vandringsmandstroen bliver omtalt som Vægtere, selvom forkyndere i praksis også inkluderer Vægterlærlinge af første grad, Vægterlærlinge af anden grad, Højvægtere og Ærkevægtere.

Guddommens relationer

Vandringsmanden bliver vurderet som havende gode relationer til Eurika og Archimedes. Vandringsmanden har en lidt mere kompliceret relation til Extazia.

Guddommens orakelvogtere

Vandringsmanden kan ifølge myterne være repræsenteret af orakelvogteren Khimaira.

Kategorisering af Vandringsmanden

Vandringsmanden bliver kategoriseret som en trin trin seks Guddom. Begrundelsen for kategoriseringen er som følger:

  • Orakeltegn: Der er observationer af orakeltegn for Vandringsmanden op til trin fem.
  • Tilstedeværelse: Vandringsmandens tilstedeværelse er blevet observeret indenfor Fladlandet. Derfor bliver tilstedeværelsen kategoriseret som dækkende en storegn.
  • Indflydelse: Vandringsmandens indflydelse er blevet observeret indenfor Fladlandet. Derfor bliver tilstedeværelsen kategoriseret som dækkende en storegn.
  • Rækkevidde: Vandringsmandens rækkevidde bliver ud fra tilstedeværelse og indflydelse beregnet til at strække sig ud over Fladlandets ydre grænser og et ukendt stykke ind i de nærliggende vildegne. Derfor bliver hans rækkevidde kategoriseret som dækkende en kæmpeegn.
  • Trin: Vandringsmanden bliver ud fra orakeltegn og rækkevidde beregnet til at være en trin seks Guddom.
  • Type: Vandringsmanden bliver beskrevet som uden fysisk form, men allestedsnærværende. Han bliver derfor kategoriseret som en Guddom.
  • Variant: Vandringsmanden er sammen med tre andre Guddomme (EVEA) de mest magtfulde entiteter i Fladlandet og bliver derfor kategoriseret som en dominator.
  • Tilbedelse: Vandringsmanden bliver ofte tilbedt af folk, der ønsker at beskytte deres familie, traditioner og leve ligesom deres aner.

Oplevelsen af Vandringsmanden

Mødet med Guddommen bliver beskrevet som en følelse af ydmyghed, ærbødighed og frygt. I nærheden af Guddommens repræsentation sløver verden ned og går nærmest i stå. Lyden af langsomme åndedræt og blade, der hvisler i vinden, står klart.  Nakken får lyst til at bøje og sætte sig på knæet. En følelse af at rødder griber om fødderne og får vedkommende til at rodfæste sig og blive nærværende. Tanker om at overgive sig, blive oplyst og blive velsignet fylder i sindet.

Offgame Information

Senest opdateret: 17. februar, 2022