Vandringsmandstroen

Vandringsmandstroen er, indenfor EVEAtroen, en favorisering af Guddommen Vandringsmanden.

Vandringsmandstroen er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Vandringsmandstroen betegnet som et Helligt udtryk.

Favoriseringens tilbedere

Personer, der favoriserer Vandringsmanden og dermed følger Vandringsmandstroen bliver kaldt Vandringsmandstro.

For at en person kan blive Vandringsmandstro forudsætter det at vedkommende allerede er EVEAtro, har gennemført en navngivningsceremoni under Vandringsmanden, samt bærer en Slægtssten og et Slægtsnavn.

Vandringsmanden bliver ofte tilbedt af folk, der ønsker at finde styrke og stålsathed til at ære deres slægt og traditioner. Adfærd, der bliver betragtet som mørkeretning blandt favoriserende af Vandringsmanden, bliver kaldt mørk Vandringsmandenstro.

Tilbedelse indenfor favoriseringen

Vandringsmandenstro personer opsøger EVEAtroens Altre og sørger for at vise, at de fire Guddomme alle er relevante. De viser tydeligt, at de favoriserer Guddommen Vandringsmanden.

Favoriseringens læresti

Indenfor Vandringsmandstroen er det vigtigste slægten. Det bliver tydeliggjort ved, at alle Vandringsmandstro personer er medlem af en Vandringsmandstro slægt, kaldet en Veddslægt.

Blandt de Vandringsmandstro er det udbredt at føle tvivl. Bekymringen er, at hvis tvivlen ikke bliver holdt stangen, fører den til skamfuldhed, og for de Vandringsmandstro er det forfærdeligt at bringe skam over deres slægt. Derfor bliver de Vandringsmandstro gennem deres opdragelse hjulpet til at følge Vandringsmandens værdier, hvormed de lærer at opbygge håb, der lader dem stå imod tvivlens greb. Tre principper er vigtige for de Vandringsmandstro:

 • Pligten betyder, at Vandringsmandstro bør følge den indre tilskyndelse til at handle på, hvad de ved. Det betyder, at de ved at pålægge andre viden dermed tvinger dem til at tage et medansvar. Så at beskytte sine nærmeste ved at undlade at pålægge dem unødigt ansvar gennem viden kan være at følge sin pligt.
 • Tradition betyder, at Vandringsmandstro bør handle, ud fra de slægtsforankrede skikke, selv når tvivlen hindrer klarsyn. For der er tryghed i at kende vejen, selv i uvejr og mismod.
 • Loyalitet betyder, Vandringsmandstro bør handle i deres slægts interesse, som det er fortolket af slægtsoverhovedet, for det er slægtsoverhovedet, der står til ansvar overfor Vandringsmanden.

Favoriseringens Skismaer

Indenfor Vandringsmandenstroen er det et kendt Skisma omkring hvordan Vandringsmandstro bedst bør forholde sig til deres traditioner og slægt.

 • Stien for mere af samme tilskynder, at Vandringsmandstro bør satse på at øge deres slægts størrelse og indflydelse.
 • Traditionstillidsstien foreslår, at Vandringsmandstro i stedet satser på holde sig til at fokusere på opretholdelse af traditionerne. Hvis der er kommet problemer eller en slægt er blevet svækket var det jo nok mest fordi de ikke havde fulgt traditionerne nok.

Favoriseringens redskaber

Indenfor Vandringsmandstroen bliver der anvendt en række redskaber til tilbedelse, særligt i forbindelse med livseremonier under Vandringsmanden. De mest kendte er Slægtssten og Hellig jord. Derudover bliver der anvendt små sten med kumler på og træer plantet som en del af en vielsesceremoni under Vandringsmanden, populært kaldet “slægtstræer”.

Altre og husaltre dedikeret til Vandringsmanden bliver dekoreret ud fra at skabe en jordnær og robust stemning, omgærdet af tryghed. Her bliver der anvendt stentøj, stenbrikker, samt figurer, redskaber og skåle af træ. Små pæne sten, ofte påmalet kumler er udbredte.

Favoriseringens symboler

Vandringsmandentroens anvender Vandringsmandens symboler. Vandringsmandens primære symbol er Tretåsfoden. Guddommen har derudover følgende symboler tilknyttet: Kumlestaven og Veddagernet.

Favoriseringens anden symbolik

Vandringsmanden har følgende symbolik tilknyttet:

 • Elementet jord: Vandringsmandens element er jord i form af det du kan gå og stå på i form af muld, sand og sten. Det gælder ikke mudder, sump, kviksand og lignende, og heller ikke geografiske steder, som klippemassiver og lignende.
 • Årstiden sommer: Vandringsmandens årstid er sommeren. En teori beskriver, at Vandringsmanden bestemmer, hvornår afgrøderne vokser. Hans tilstedeværelse skulle være særlig stærk om sommeren, hvor solen står længst på himlen, og hvor afgrøderne spirer og senere bliver høstet.
 • Madvarer: Vandringsmanden bliver forbundet med jordbær, jordnødder og pistacienødder.
 • Instrumenter: Vandringsmanden bliver forbundet med slagtøj, som eksempelvis trommer.

Favoriseringens farvetema og stil

Vandringsmandstroens stil handler om robusthed. Der bliver brugt grøn som primær farve, med den mest udbredte sekundære farver værende sort. Ofte bliver der leget med forskellige nuancer af grøn, men enkelte vælger desuden at køre et sekundært tema af hvide farver, brune farver, eller måske endda med lidt dristige indslag i form af årstider nuancer af bladfarver. Men dog altid med grøn som den primære farve.

Favoriseringens hverdagstilbedelse

Udover at efterleve værdierne, ofte indtænke symboler, farver eller symbolik i beklædningsgenstande og adfærd, så er der en række små hverdagshandlinger, som mange Vandringsmandstro personer vælger at gøre indimellem for at understøtte deres tro. Det kan være at bede bønner, ofte foran et Alter eller husalter til Vandringsmanden. Det kan være at bære jorden fra sin hjemegn med sig eller gøre kumler om slægtens traditionelle skikke.

Favoriseringens forkyndere

Forkyndere af Vandringsmandstroen bærer som udgangspunkt titlen Præst og bliver omtalt med titelvarianten Vægter. I praksis inkluderer forkyndere også Vægterlærlinge af første grad, Vægterlærlinge af anden grad, Højvægtere og Ærkevægtere, da det er titelvarianter til hver af titlerne indenfor EVEAtroens Præsteskab.

 • Ypperstepræster, der favoriserer Vandringsmanden bliver kaldt for Ærkevægtere. Ærkevægtere bærer et trin fem orakeltegn, der tager form af en udfyldt tre-tået fod med tallet “I” ved siden af.
 • Højpræster, der favoriserer Vandringsmanden bliver kaldt for Højvægtere. Højvægtere bærer et trin fire orakeltegn, der tager form af en udfyldt tre-tået fod med en sammenskrivning af tallet “XXI” ved siden af.
 • Reservehøjpræster, der favoriserer Vandringsmanden bliver kaldt for Reservehøjvægtere. Reservehøjvægtere bærer et oftest et orakeltegn, der svarer til hvad en Vægter bærer, men i tilfælde hvor der ikke er tilstedeværelse af en Højvægter kan de midlertidigt opnå et orakeltegn tilsvarende hvad en Højvægter bærer.
 • Præster, der favoriserer Vandringsmanden bliver kaldt for Vægtere. Vægtere bærer et trin tre orakeltegn, der tager form af en udfyldt tre-tået fod.
 • Præstelærlinge af anden grad, der favoriserer Vandringsmanden bliver kaldt for Vægterlærlinge af anden grad. Vægterlærlinge af anden grad bærer et trin to orakeltegn, der tager form af en tre-tået fod, hvor kun midten er udfyldt.
 • Præstelærlinge af første grad, der favoriserer Vandringsmanden bliver kaldt for Vægterlærlinge af første grad. Vægterlærlinge af første grad bærer et trin ét orakeltegn, der tager form af en tre-tået fod, der ikke er udfyldt.

Forkyndernes Guddomspagt

Guddomspagten med Vandringsmanden indebærer, at forkyndere ærer og tilbeder alle EVEAtroens fire Guddomme, men åbenlyst favoriserer Vandringsmanden. Det er forventet, at forkyndere lever deres liv ud fra Vandringsmanden værdier og udlever hans Guddommelige vilje, hvis han kalder dem til handling.

Offgame Information

Senest opdateret: 30. januar, 2022