Vandveje

Vandveje er strækninger, der består af strømmende vand, det er muligt at sejle på.

KATEGORISERING AF VANDVEJE

Vandveje kan blive betegnet med vandvejsvarianter.

Senest opdateret: 2. august, 2021