Udforsk verden

Vores rollespil foregår i byen Ravnsholt, der ligger i udkanten af Riget, og som har været grueligt meget igennem. Hvilken skæbne vælger du?

Grundlæggende om verden

Riget Fladlandet har været splittet af borgerkrig og katastrofer de sidste 15 år. Venner og familier har været splittet på hver deres side af konflikter, og endda været nødsaget til at trække våben mod hinanden.

Vi spiller i og omkring byen Ravnsholt. En by, der ligger i udkanten af Riget, og som har været grueligt meget igennem. De, der beboer området er hårdføre og vant til, at bølgerne går højt. Nogle af dens beboere er vokset op i mudderet, mens andre er kommet til for at finde et hjem og et fællesskab, de kunne være en del af.

Området er ledet af den adelige Lensejerslægt Folkaæt. Ved slægtens nåde har byen fået lov til selv at bestemme over deres lovgivning med den forudsætning, at de kan blive enige. Enigheden bliver skabt ved, at der hver måned bliver afholdt valg, der afgør, hvem der leder byen den kommende måned. Du kan dermed forme både din og byens skæbne.

I nærheden af Ravnsholt ligger Sofienborg. Det er en stor, nyopført borg, der både huser det lokale Hof og Tempel, og som sikrer både de Adeliges og Gejstliges magt og sikkerhed. På grund af, at Templet er bygget er mystiske sten, kan intet våben skade indenfor borgens vægge – det forhindrer dog ikke magien i at have frit spil.

Ikke langt derfra ligger vildegnen Ormeskoven. En skov, der er udenfor kontrol, og livsfarlig at bevæge sig ud i. Der bliver fortalt, at mystiske, magiske væsner beboer området, og hvis der er noget, du drømmer om, vil de kunne skænke dig det. For en mindre handel, selvfølgelig. Intet godt i livet kommer gratis.

Så hvilken skæbne vælger du? Og hvor slår din rolle rødder?

Mere behøver du ikke at vide, før du dukker op til en spilgang, men du er meget velkommen til at læse videre, forberede dig og bliver klogere på Fladlandet.

Riget Fladlandet

Fladlandet er et ungt Rige, der består af 21 landområder, kaldet Len, som hver især bliver bestyret af en Adelig slægt, der sætter retning og rammen for deres befolknings liv.

Den nuværende Regent er Zeisma fra den adelige slægt Derkomai. Hun kæmpede med i den forhenværende borgerkrig og var elementær i at afrunde krigen.

Da der var Tronvalg, støttede de andre Adelige slægter op om hende og svor en ed til hende.

Zeisma var, før hun blev Regent, en kæmpende Ridder.

Illustrator: Casper Starostka

Rigets tilstand

Efter 15 års krig og konflikt er Riget hærget og adskillige byer står i forfald. Den nyvundne fred betyder, at Riget langsomt er begyndt at kunne blive genopbygget. Smil, sang og fest er vendt tilbage, og befolkningen er fast besluttet på at skabe et ny, forbedret Fladland.

Langt størstedelen af Rigets befolkning er bønder, minearbejder og handlende. Det er de færreste, der kan læse, derfor bliver det set som anderledes. For hvorfor dog vælge at lære at læse, når der mangler mad på bordet, eller din gård bliver truet af fremmede soldater.

På grund af madmangel under borgerkrigen, mistede den fælles møntfod sin værdi, for hvem vil sælge sin mad, når der hungersnød og usikre vilkår. I dag bliver det derfor set som noget skummelt at anvende penge, da det oftest kun er tyve og røvere, som bruger penge.

Det er ressourcer, komponenter og metaller, der får Fladlandet til at køre rundt. Måske er du endda så heldig, at du får fingrene i en Adelspolet, der er en farvet træbrik, Adelige giver, som tak for tro tjeneste eller hjælp.

Tro i Fladlandet

I Fladlandet er din tro meget mere end et spørgsmål om støtte og rådgivning. Tro former dit navn, dine drømme, din slægt, din etik og dine erfaringer. Alt det, der tilsammen skaber din identitet og holdning til omverden. Det interessante spørgsmål i Ravnsholt er ikke, om du tror, men derimod hvad du vælger at tro på.

EVEA

De fleste i Fladlandet tilbeder Religionen EVEA, der velsigner byen og dens befolkning. Det er muligt at tilbede og favoriserer flere af EVEA Guddommene på samme tid, ligesom din rolle løbende kan skifte, som den udvikler sig i spillet:

  • Guddommen Extazia står for individet, forandringer, ambitioner og drømme. Folk, der primært tilbeder Extazia, går oftest i blåhvide klæder med symboler som stjerner, måner og vandelementet på.
  • Guddommen Vandringsmanden står for slægten, traditionen og pligten. Folk, der primært tilbeder Vandringsmanden, går oftest i grønbrune klæder med symboler som træer, agern og jordelementet på.
  • Guddommen Eurika står for skæbnen, etikken og vidensdeling. Folk, der primært tilbeder Eurika, går oftest i gulrøde klæder med symboler som åbne bøger, alfabeter og ildelementet på.
  • Guddommen Archimedes står for effektivitet, orden og videnskontrol. Folk, der primært tilbeder Archimedes, går oftest i rødsorte klæder med symboler som låse, lukkede bøger og ildelementet på.

Gammeltro

Enkelte tilbeder den tolerede tro gammeltro, som ofte bliver anset for at være gammeldags. De tilbeder alle entiteter, inklusiv EVEA, som har påvirkning på deres liv.

Adelen og de 13 store slægter

Fladlandets 21 områder er bestyret af 13 Lensejerslægter, der hver især har der tilgang til, hvilke værdier der er væsentlige, hvilken EVEA Guddom der er den vigtigste, samt deres eget ideal for, hvad et sundt Rige er. Du vil ude i spillet kunne møde samtlige slægter, men det er ikke vigtigt, at du kender til dem på forhånd eller kan genkende dem.

Din rolle og din gruppe kan i spillet vælge at støtte op om en af de 13 slægter, og på den måde få mere indflydelse og flere ressourcer i spillet. Du støtter op om en slægt ved at bære dens skjold og afgive en ed til en Adelige fra den givne slægt.

Før og borgerkrigen har Slægten Rechtsfelt bestyret det Len, vi spiller i. I fredsforhandlingerne overdrog Rechtsfelt lenet til slægten Folkaætten, som en del af Tronvalgets forhandlinger. På den måde fik Rechtsfelt Folkaætten til at støtte op om, at Zeisma Derkomai skulle være Rigets nye Regent.

Vil du vide mere om verdenen rollespillet foregår i?

Du kan læse mere om vores verden i vores ingame hæfter, som du kan finde i vores ingame bibliotek.

Udvidelseshæfter

Du kan her læse om de erhverv, du kan vælge at sige efter og specialisere din rolle i. Hvert hæfte er bygget op, så kapitel 1 indeholder en introduktion til hæftet, kapitel 2 indeholder væsentlige regler og spil, kapitel 3 indeholder verdensbeskrivelse, samt kapitel 4 indeholder, hvordan du laver en spændende rolle inden for det/de erhverv.

Sagask OrdbogSe en ordbog, der oversætter fra virkeligheden til “sagask”PDF
CertificeringsguidenEn guide til at udføre certificeringPDF