Årshjulet

Årshjulet er et Celestokoncept, der består af et hjul, som er opdelt i fire årstider, tematiseret ud fra elementer tilknyttet Guddommene indenfor EVEAtroen.

Årshjulet er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Årstiderne er sommer nederst, som er den sæson, der bliver forbundet med Vandringsmanden og elementet jord. Det er også her, året starter, nemlig d. 1.  august. Ved at følge hjulet til højre kommer efteråret, der bliver forbundet med Archimedes og elementet ild (særligt aspektet varme). Derefter kommer vinter, som er i toppen og bliver forbundet med Extazia, samt elementet vand. Til sidst kommer forår, som er forbundet med Eurika og elementet ild (særligt aspektet lys).   

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver Årshjulet betegnet som et Helligt udtryk.

Offgame Information

Senest opdateret: 18. august, 2022