Datapolitik

Version 1. Senest opdateret 17-08-2019

For at gøre brug af fladlandssagaen.dk skal du godkende og acceptere en samtykkeerklæring.


Samtykkeerklæring til  Fladlandssagaens hjemmeside, rolledatabase og brug af billeder fra kampagnen Fladlandssagaen

Samtykkeerklæringen vedrører indsamling af persondata og personoplysninger, der bliver brugt i forbindelse med drift, brug og opdateringer af Fladlandssagaens hjemmeside fladlandssagaen.dk og den tilhørende rollebase.

For at vi kan registrere en person på hjemmesiden, enten i form af en bruger eller en frivillig, har vi behov for vedkommendes personoplysninger i form af navn og email, så vi kan kontakte vedkommende, hvis der sker eventuelle ændringer i forhold til samtykkeerklæringer på hjemmesiden og rollebasen. Personoplysningerne bliver samtidig brugt til at sikre, at den rigtige person bliver koblet sammen med de roller, vedkommende har registreret.

Når du anvender fladlandssagaen.dk eller rollebasen, vil der løbende blive indsamlet information. Det gør der, for at vi kan sikre, at vi opdaterer siden ved eventuelle fejl og samtidig kan slette nødvendig information i tilfælde af, at samtykkeerklæringen bliver trukket tilbage.
Kreative fortællinger og roller bliver gemt, selv efter profilen er blevet slettet. Det gør vi, for at de kreative fortællinger selv efterfølgende sikre en intern konsistens.

Billeder fra arrangementet Fladlandssagaen bliver taget og brugt på hjemmesiden. Billeder bliver også lagt op på Facebook og bliver brugt i forbindelse med reklame for spillet, så vi kan få flere legekammerater, og for at vise deltagerne, hvordan arrangementet gik. 

Oplysningerne vil være tilgængelige for arrangører og hjælpere, der har underskrevet en kontrakt, hvor de lover at behandle data korrekt. Oplysningerne vil være tilgængelige for den programmør, vi gør brug af til at rette fejl og opdatere hjemmesiden og rollebasen.  

I denne sammenhæng ønsker Fladlandssagaen at have mulighed for at anvende personoplysninger i form af navn, email-adresse og billeder.  

Ved at klikke ‘jeg accepterer’ accepterer du, at Fladlandssagaen må behandle dine personoplysninger i den udstrækning, som er beskrevet ovenfor. 


SATUSYS er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger 

SATUSYS er ansvarlige for behandlingen af de personoplysninger, vi har modtaget om dig. Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. 

Du finder vores kontaktoplysninger her:
SATUSYS v/Frederikke Sofie Bech Høyer

Adresse: Adelgade 88, 2tv, 9500 Hobro
Telefon: 53 69 59 18
E-mail: frederikke@saturnv.dk


Du kan trække dit samtykke tilbage

Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Det kan du gøre ved at henvende dig til Fladlandssagaen og bede om at få dit samtykke trukket tilbage. Det kan gøres både mundtligt og skriftligt. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, skal vi stoppe med behandlingen af dine oplysninger. 


Lovgrundlag for behandlingen

Dine personoplysninger behandles efter Databeskyttelsesforordningen (forordning 2016/679 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger) og national lov på området. 

Hjemlen for at behandle personoplysningerne er Samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a. 

Formålet med behandlingen

Formålet med behandlingen af dine personoplysninger er at vedligeholde fladlandssagaen.dk og den tilhørende rolledatabase, samt personliggøre oplevelsen af Fladlandssagaens hjemmeside. Billeder fra kampagnen bliver brugt for at vise og personliggøre oplevelsen af hjemmesiden.  

Kategorier af personoplysninger

SATUSYS behandler disse kategorier af personoplysninger om dig: Navn, email og billeder.

Hvor dine oplysninger stammer fra

Når du bliver registreret som bruger, angiver du selv de personoplysninger, vi bruger, herunder navn, emailadresse og rollebillede. Billeder bliver taget under Fladlandssagaens arrangementer af frivillige fotografer.

Behandlingens varighed

Personoplysningerne bliver behandlet i den tidsperiode, du er aktiv på hjemmesiden eller i kampagnen Fladlandssagaen. Du bliver anset som aktiv, indtil der er gået tre år, siden du enten loggede ind eller deltog til en spilgang.

Dine rettigheder

Vi vil altid gerne hjælpe dig med at sikre, at du er tryg i den måde, vi behandler din data på. Hvis du har spørgsmål til, hvordan vi opbevarer dine data, eller ønsker du at få slette dem, kan du kontakte Fladlandssagaen.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk