Accadia

Accadia er et Universitet, der befinder sig i Lensstaden Tronstad, og er kendt for at være det eneste Universitet i Fladlandet.

KARTOLOGISK SKILDRING

Accadia indeholder Izubrahes Kollegium, Kridimas Kollegium, Kyrias Kollegium, Laivos Kollegium, Navíos Kollegium og Stradamos’ Kollegium.

Oplevelsen af Accadia

Stemningen af at være besøgende på Accadia bliver beskrevet som hjernevridende, kompleks og stressende. Accadia er et imponerende bygningsværk, der består af adskillige bygninger, som alle er høje og flotte. Det er tydeligt, at Universitetet fra begyndelsen blev bygget til at være et betydningsfuldt og magtfuldt sted. På Universitetet er der nærmest altid en stressende mængde af folk, der haster fra den ene bygning til den anden med tunge ansigtsudtryk. Lydbilledet er præget af mange stemmer rundt om på Universitetet, der konstant, og med særegne dialekter, overbringer nyt til hinanden i hast. Indimellem suser en løber forbi med dokumenter til underskrivning. Det kan være et anspændt sted at befinde sig, når der hele tiden er samtaler eller folk, der løber forbi. Samtidigt er der oftest en følelse af at blive overvåget eller forfulgt. Tankerne om, hvor mange hemmelige breve, der skifter hænder, og hvilke planer, der mon bliver lagt, kan være bekymrende. Nogen elsker at befinde sig der, hvor det sker, og hvor beslutninger bliver taget, mens andre føler sig utilpas i stormens øje.

ARISTOLOGISK SKILDRING

På mange punkter er det gennem Accadia at store dele af Regentens beslutninger bliver virkeliggjort. Her har både Kollegier og repræsentanter fra deres Elektorater stor betydning. Men Accadia har også egne Elektorater i form af Accadias Aristologielektorat og Accadias Celestologielektorat. Desuden er Universitetet væsentlig i optræning af mange af de mest magtfulde personer i Riget. Eksempelvis har alle Højpræster i Fladlandet været sendt til Accadia for at modtage særlig træning og undervisning.

Accadias Akademiprestige

Accadia bliver, ud fra Fladlandsk Aristologi, vurderet til at have Akademiprestige 19.

KONSULOGISK SKILDRING

Accadia er et vigtigt, diplomatisk knudepunkt for embedsfolk fra både nær og fjern. Udover Akademiernes Kollegier er der også tilstedeværelse fra Naborigerne her. Accadia er dermed et samlingspunkt, hvor mange teoretikere og Præster finder mulighed for debattere vigtige emner. Det er forholdsvist sjældent, at Regenter begiver sig ind i Accadia, men det har oftest medført bekymring, når det sker. Det er nemlig adskillige eksempler på, at en Regent har udtrykt skuffelse over Elektokraternes arbejde, og som konsekvens derfor har valgt at henrette et par stykker af dem for derefter at udpege nye efterfølgende.

Et rygte fortæller, at Accadia er et sted, hvorfra Naborigers spioner lærer om og blander sig i, hvad der foregår i Fladlandet. 

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi blev Universitetet første gang nævnt, da det blev opført i Fladlandsk byggestil under Accalias Århundrede (289-191 FNFT). Accadia er opkaldt efter Accalia Derkomai, der var Fladlandets Regent på det tidspunkt, hvor Universitetet blev opført. Accadia blev flere gange ødelagt under krige, men Universitetet er altid efterfølgende blevet genopbygget.

Offgame Information

Senest opdateret: 12. august, 2022