Accadias Aristologielektorat

Accadias Aristologielektorat er Aristologielektorat for Riget Fladlandet og har til huse i Accadia i Kronlenet.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi er Accadias Aristologielektorat, på Regentens nåde, øverste myndighed. Arbejde, undervisning og forskning tager udgangspunkt i det Aristopensum, som Accadias Aristologielektorat valgt.

Aristologiske beføjelser

Indenfor Fladlandsk Aristologi bliver følgende opgaver varetaget af Accadias Aristologielektorat.

  • Afklarer i samarbejde med Accadias Celestologielektorat, grænsen mellem det mystiske og verdslige, hvilket har stor indflydelse på, hvilken videnslærer et givent emne hører under.
  • Valg af indholdet af De Stoltes Byrder.
  • Indflydelse på indholdet af Det Balstyriske Æstedisium, ved at have bestemmeret over hvilke digte, der bliver betegnet som epoi, hvilke dramaer, der bliver betegnet som melodramaer og hvilke sange, der bliver betegnet som kvad.
  • Valg af indholdet af Det Balstyriske Æstedisisum.
  • Valg af det Fladlandske Aristopensum.
  • Gennemlæsning og censurering af alle bøger, der bliver trykt på Bogtrykkeriet.
  • Håndterer sager involverende skandaløse Professorer tilknyttet verdslige videnslærer, og som er indstillet af Elektoratet tilknyttet den givne videnslære.

Håndtering af skandalesager

Håndtering af sager involverende skandaløse Professorer tilknyttet verdslige videnslærer på Fladlandske Akademier kan blive opsummeret på følgende måde: Et verdsligt Elektorat i Fladlandet kan indsende en klage til Accadias Aristologielektorat, hvis de vurderer at en given Professor har en adfærd, der er i kritisk kontrast til de retningslinjer, der er fremsat af det givne Elektorat. Accadias Aristologielektorat forholder sig så til sagen og fremsætter derefter en konklusion, som enten er at den anklagede er uskyldig eller skyldig. Hvis personen er uskyldig, vil vedkommende opnå immunitet overfor den type anklager i flere år efterfølgende. Hvis vedkommende bliver fundet skyldig, bliver vedkommende henrettet.

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi blev Aristologielektoratet oprettet i år 289 FNFT (under Accalias Århundrede) med navnet Fladlandets Aristologielektorat. I år 275 FNFT blev det flyttet til Accadia og omdøbt til Accadias Aristologielektorat. Fladlandets Aristologielektorat er dermed en forældning af Accadias Aristologielektorat.

Offgame Information

Senest opdateret: 8. marts, 2024