Accadias Aristologielektorat

Accadias Aristologielektorat er Aristologielektorat for Riget Fladlandet og har til huse i Accadia i Kronlenet.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi er Accadias Aristologielektorat, på Regentens nåde, øverste myndighed. Arbejde, undervisning og forskning tager udgangspunkt i det Aristopensum, som Accadias Aristologielektorat valgt.

Aristologiske beføjelser

Indenfor Fladlandsk Aristologi bliver følgende opgaver varetaget af Accadias Aristologielektorat.

  • Valg af indholdet af De Stoltes Byrder.
  • Indflydelse på indholdet af Det Balstyriske Æstedisium, ved at have bestemmeret over hvilke fortælleværker, der bliver betegnet som digte, kvad eller melodramaer.
  • Valg af indholdet af Det Balstyriske Æstedisisum.
  • Valg af det Fladlandske Aristopensum.
  • Valg af hvilke fortælleværker, der er betegnet som kvad, melodramaer eller poesi.
  • Gennemlæsning og censurering af alle bøger, der bliver trykt på Bogtrykkeriet.
  • Håndterer sager involverende skandaløse Professorer tilknyttet verdslige videnslærer, og som er indstillet af Elektoratet tilknyttet den givne videnslære.

Håndtering af skandalesager

Hvis en Professor åbenlyst og dokumenterbart går imod Elektoraternes retningslinjer for en given videnslærer, fremfører Elektoratet sagen for Accadias Aristologielektorat, der håndterer den, hvilket som udgangspunkt ender med enten pure frifindelse eller dødsstraf til overtræderen.

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi blev Accadias Aristologielektorat første gang nævnt under Accalias Århundrede (289-191 FNFT), da det blev oprettet.

Offgame Information

Senest opdateret: 27. december, 2022