Adeptkorpset

Adeptkorpset er et Tempelkorps, der er forankret i EVEAtroen, og som bliver ledet af EVEAtroens Præsteskab.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Adeptkorpset er inddelt i undergrupperinger, kaldet adeptlister. Der er én adeptliste tilknyttet hvert Tempels Tempelkommandant, samt enkelte adeptlister, der er tilknyttet en Tempelkommandør, og som er uafhængige af Templerne.

Grader indenfor Adeptkorpset

Indenfor Adeptkorpset er der følgende grader: adepter af første cirkel, adepter af anden cirkel og Tempelvogtere.

Symboler indenfor Adeptkorpset

Indenfor Adeptkorpset er det primære symbol tre overlappende cirkler, der symboliserer deres værdier. Symbolet blive syremærket på halsen alle medlemmer. Bemærk, at det ikke er det samme som trællemærket.

KONSULOGISK SKILDRING

I Fladlandet, hvor Rigsreligionen er EVEAtroen, bliver der som udgangspunkt ment Adeptkorpset, når udtrykket Tempelkorpset bliver brugt.

Indenfor Fladlandsk konsulogi er det udbredt at Adeptkorpset bliver omtalt som De Grå. Det er så udbredt at De Grå er betegnet som et samnavn for Adeptkorpset.

Nogle vil mene, at det er påfaldende belejligt, at den eneste forskel på de to symboler, er, at der er én cirkel mere på Adeptkorpsets symbol. Andre mener, at der er stor forskel, eftersom Adeptkorpsets symbol har tre runde cirkler, og trællemærket anvender to, let fladtrykte cirkler.

KRONOLOGISK SKILDRING

Adeptkorpset blev formelt anerkendt som Fladlandets Tempelkorps i 289 FNFT. Der eksisterer desværre ikke skriftkilder om Adeptkorpsets første tid, skrevet i samtiden, da det oprindelige hovedsæde desværre brændte ned i år 248 FNFT. Der blev fra da af oprettet kopier af vigtige dokumenter angående Adeptkorpset efterfølgende. Fra da af har Adeptkorpsets hovedsæde været i Rigets Hovedstad, Tronstad.

Offgame Information

Senest opdateret: 20. august, 2022