Adeptlister

Adeptlister er en trosvariant til udtrykket Adeptkorpset, der bliver brugt om en lokal gren af korpset, oftest tilknyttet ét enkelt Tempel.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor EVEAtroen bærer adepter ofte et emblem eller lignende, der viser, hvilken adeptliste de er tilknyttet. Der er én adeptliste tilknyttet hvert Tempels Tempelkommandant, samt enkelte adeptlister der er tilknyttet en Tempelkommandør, der er uafhængig af Templerne.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er adeptlister betegnet som et Religiøst udtryk.

Grader indenfor adeptlisterne

Indenfor Adeptkorpset er der følgende grader: adepter af første cirkel, adepter af anden cirkel og Tempelvogtere.

Offgame Information

Senest opdateret: 19. september, 2023