Advisørelever af anden grad

Advisørelever af anden grad er en Herskabelig titel, der bliver båret af personer, som er under oplæring på en Advisørlinje på et Akademi.

Advisørelever af anden grad er et fremstående udtryk.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi er Advisørelever af anden grad betegnet som en verdslig titel.

Titelvarianter til Advisørelever af anden grad

Indenfor Fladlandsk Aristologi er der en række titelvarianter til Advisørelever bestemt af, hvilke type opgaver vedkommende har specialiseret sig i. Mulighederne er Artísørelever (kreative og kunstneriske opgaver), Attachéelever (politiske og diplomatiske opgaver), Oppasserelever (opgaver relateret til værtskab) samt Scriptorelever (administrative opgaver).

Forudsætninger for at blive Advisørelever af anden grad

Indenfor Fladlandsk Aristologi er det en forudsætning at leve op til følgende kriterier:

  • Ansøgeren er EVEAtro, og har mindst én favorisering.
  • Ansøgeren er tilknyttet en læremester. Læremesteren bærer enten titlen Advisør, Baron, Diplomat, Drost, Elektokrat, Fyrste, Gesandt, Greve, Herold, Hofadvisør, Kansler, Konsul, Kronfyrste, Kurator, Mæcén, Notar, Professor, Rektor eller Rigsadvisør.
  • Ansøgeren lever op til de forudsætninger, der er beskrevet i certificeringsrammen (medmindre ansøgeren er Lavadelig Myndling). Bemærk, at følgende titelvarianter har deres egen certificeringsramme: Attachéelev af anden grad, Artisørelev af anden grad, Oppasserelev af anden grad og Scriptorelev af anden grad.
  • Ansøgeren har støtte fra en donatorslægt, som har givet lovning på en plads på Advisørlinje på et af Fladlandets Akademier.
  • Ansøgeren har gennemført en trin 2 Advisørprøve, efter aftale med sin læremester.

Certificeringsramme

Muligheder for udnævnelser

Indenfor Fladlandsk Aristologi kan en Advisørelev af anden grad udnævne følgende titler:

  • 1 Herskabsgemal som dermed drager fordel af en række privilegier.

Advisørelever af anden grad kan derudover udpege følgende grader:

  • * Hofaspiranter, men kun i Hof, Advisøreleven selv er tilknyttet.

Muligheder for forfremmelser

Indenfor Fladlandsk Aristologi kan en Advisørelev af anden grad opnå forfremmelser som Advisør (bemærk de forskellige titelvarianter).

Offgame Information

Senest opdateret: 5. marts, 2024