Advisører

Advisører er en Lavadelig titel, der bliver båret af personer, som har gennemført særlig træning og en Advisørlinje på et Akademi, samt har ansættelse som Advisør.

Advisører er et fremstående udtryk.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi er Advisører betegnet som en verdslig titel.

Titelvarianter til Advisører

Indenfor Fladlandsk Aristologi er der en række titelvarianter til Advisører bestemt af, hvilke type opgaver vedkommende har specialiseret sig i. Mulighederne er Artísører (kreative og kunstneriske opgaver), Attachéer (politiske og diplomatiske opgaver), Oppassere (opgaver relateret til værtskab) samt Scriptorer (administrative opgaver).

Forudsætninger for at blive Advisører

Indenfor Fladlandsk Aristologi er det er en forudsætning at leve op til følgende kriterier:

 • Ansøgeren har gennemført en trin 3 Advisørprøve.
 • Ansøgeren har af en person, med Højadelig, Storadelig eller Royal stand, fået lovning på at opnå en udnævnelse og dermed arbejde i et Hof, umiddelbart efter afslutningen af sit ophold på Akademi.
 • Ansøgeren lever op til de forudsætninger, der er beskrevet i certificeringsrammen. Bemærk, at følgende titelvarianter har deres egen certificeringsramme: Attachéer, Artisører, Oppassere og Scriptorer.

Certificeringsramme

Muligheder for forfremmelser

Indenfor Fladlandsk Aristologi kan en Advisør opnå forskellige ansættelser/forfremmelser, alt efter om vedkommende er Artísør, Attaché, Oppasser eller Scriptor. Der bliver dog indimellem givet dispensation.

 • Artísører kan opnå udnævnelse som Artíster.
 • Attachéer kan opnå udnævnelse som Diplomater.
 • Oppassere kan opnå udnævnelse som Herolder.
 • Scriptorer kan opnå udnævnelse som Lensadvisører.
 • Derudover kan alle, der er udlært som Advisør opnå at blive Adjunkt eller Professor, såfremt vedkommende bliver udnævnt til det.

Muligheder for udnævnelser

Indenfor Fladlandsk Aristologi kan en Advisør udnævne følgende titler:

 • 1 Herskabskavaler som dermed drager fordel af en række privilegier i en måned.
 • 1 Herskabsmyndling som dermed drager fordel af en række privilegier.
 • 1 (Lavadelig) Gemal som dermed drager fordel af en række privilegier.

Offgame Information

Senest opdateret: 25. august, 2023