Advologi

Advologi er en videnslære, der omhandler studiet af lovgivninger og deres håndhævelse, samt effektiv administrationsførelse.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi er advologi betegnet som en verdslig videnslære.

ADVOLOGISK SKILDRING

Advologi inkluderer alt, der omhandler lovgivninger, økonomi og lignende, medmindre det er mere relevant i forhold til en anden videnslære. Personer, der har studeret advologi på både Akademi og Universitet, og som ansat af et Akademi eller Kollegium til at undervise eller forske indenfor videnslæren, bliver kaldt advologer.

Advologielektorater

Indenfor Fladlandsk advologi er Navíos Advologielektorat, med Regentens tilladelse, øverste beslutningstagende instans. Arbejde, undervisning og forskning tager udgangspunkt i det advopensum, som Navíos Advologielektorat har skrevet (eller udvalgt).

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk advologi hed advologi tidligere advisologi, men skiftede navn med den begrundelse at advisologi var for tæt på at lyde som Aristologi. Der er dog stadig mange, der holder fast i det mere traditionelle udtryk advisologi. Advisologi bliver derfor betragtet som et samnavn, nærmere end en forældning.

Offgame Information

Senest opdateret: 24. august, 2022