Advologi

Advologi er en videnslære, der omhandler studiet af lovgivninger og deres håndhævelse, samt effektiv administrationsførelse.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi er advologi betegnet som en verdslig videnslære.

ADVOLOGISK SKILDRING

Mange aktiviteter indenfor advologi forudsætter adgang til et arkiv med relevante lovgivninger. Advologi inkluderer alt, der omhandler lovgivninger, økonomi og lignende, medmindre det er mere relevant i forhold til en anden videnslære.

Advologer

Indenfor Fladlandsk advologi bliver personer, som har certificering indenfor videnslæren kaldt advologer. Personer, der er udnævnt af et Akademi eller Kollegium til at undervise og forske indenfor advologi, har certificeringsgrad IV indenfor videnslæren og bliver kaldt Akademiske advologer.

Advologielektorater

Indenfor Fladlandsk advologi er Navíos Advologielektorat, på Regentens nåde, øverste autoritet. Navíos Advologielektorat bestemmer indholdet i sektionen om advologi i Fladlandets Kulturværk samt Fladlandets Markedskartotek og Fladlandsk Madkunstnerhåndbog som er vigtige tekster indenfor arbejde, forskning og undervisning i advologi.

Advopensum

Indenfor Fladlandsk advologi tager arbejde, undervisning og forskning udgangspunkt i det advopensum, som er udvalgt af Navíos Advologielektorat. Advopensummet danner desuden grundlag for certificering indenfor advologi.

Advokoncepter

Indenfor Fladlandsk advologi bliver enkelte fænomener omtalt som advokoncepter, hvis de ikke passer i andre kategorier.

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk advologi hed advologi tidligere advisologi, men skiftede navn med den begrundelse at advisologi var for tæt på at lyde som Aristologi. Der er dog stadig mange, der holder fast i det mere traditionelle udtryk advisologi. Advisologi bliver derfor betragtet som et samnavn, nærmere end en forældning.

Offgame Information

Senest opdateret: 11. september, 2023