Advopensum

Advopensum er et advokoncept, der består af en liste af tekster, der danner grundlag for arbejde, oplæring og forskning indenfor advologi.

ADVOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk advologi har Navíos Advologielektorat udvalgt et advopensum og inddelt det i certificeringsgrader.

Artikler tilknyttet certificeringsgrad ITilknyttede temaer
Fladlandets Kulturværk (sektionen om advologi):
Advologer
Advologi
Advopensum
Afgrøder
Bageingredienser
Bønder
Dirkegrej
Dyrkning
Ejendele
Fingermadder
Fremstillinger
Frugtingredienser
Genstande
Hverv
Hvervsbetegnelser
Hvervssymboler
Håndværkerlaug
Ingredienser
Kokke
Komponenter
Krydderier
Kødingredienser
Køkken
Luksusretter
Luksusvarer
Låse
Malmsække
Malmårer
Marinader
Marker
Minearbejde
Minearbejdere
Metalblokke
Murere
Nøgler
Opskrifter
Praksisbetegnelser
Praksisser
Prydninger
Pyntedele
Pynterier
Ressourcer
Smede
Smedjer
Smedning
Specialgenstande
Søderier
Såsæd
Tømrere
Verdslige hverv
Verdslige praksisser
Værksdele
Værktøj

Fladlandets Markedskartotek (sektionen om genstande):
*Ingredienser
*Luksusretter
*Låse
*Metalblokke
*Prydninger
*Pyntedele
*Pynterier
*Såsæd
*Værksdele
* (alle artikler indenfor kategorien).

Fladlandets Madkunstnerhåndbog (sektion – ressourcer):
*Afgrøder
*Malmsække
* (alle artikler indenfor kategorien).
Advologisk teori: advologer, advologi, advopensum, ejendele, hverv, hvervsbetegnelser, hvervssymboler, håndværkerlaug, praksisbetegnelser, praksisser, verdslige hverv, verdslige praksisser.

Ejendele (genstande): fremstillinger, genstande, komponenter, luksusvarer. ressourcer, specialgenstande.

Madlavning (dyrkning): afgrøder, *afgrøder, bønder, dyrkning, marker, såsæd, *såsæd.

Madlavning (kokkerering): bageingredienser, fingermadder, frugtingredienser, ingredienser, *ingredienser, kokke, krydderier, kødingredienser, køkkener, luksusretter, *luksusretter, marinader, opskrifter, søderier.

Håndværk (byggeri): murere, tømrere.

Håndværk (minearbejde): malmsække, *malmsække, malmårer, minearbejde, minearbejdere.

Håndværk (fremstilling): dirkegrej, låse, *låse, metalblokke, *metalblokke, nøgler, prydninger, *prydninger, pyntedele, *pyntedele, pynterier, *pynterier, smede, smedjer, smedning, værksdele, *værksdele, værktøj.

* (alle artikler indenfor kategorien).
Artikler tilknyttet certificeringsgrad IITilknyttede temaer
Fladlandets Kulturværk (sektionen om advologi):
Advokoncepter
Advologielektorater
Bæregrej
Brugsbetegnelser
Ejendelsbetegnelser
Eksportbetegnelser
Eksportvarer
Faciliteter
Fartøjer
Forbrugelser
Forsyninger
Grej
Grønbedelogen
Handelsposter
Handelslaug
Kædevarer
Møntfødder
Navíos Advologielektorat
Sendingsværdi
Skibe
Skrivekundskab
Skrivere
Specialsendinger
Specialudstyr
Tjenerarbejde
Tjenere
Tjenestebånd
Udrustning
Udstyr
Unika
Valutaer
Værdimærker

Fladlandets Markedskartotek (sektionen om skibe):
*Skibe
* (alle artikler indenfor kategorien).

Fladlandets Markedskartotek (sektion om sendinger):
*Forsyninger
* (alle artikler indenfor kategorien).

Fladlandets Markedskartotek (sektion om valutaer):
*Valutaer
* (alle artikler indenfor kategorien).
Advologisk teori: advokoncepter, Advologielektorater, brugsbetegnelser, ejendelsbetegnelser, forbrugelser, Navíos Advologielektorat, tjenestebånd, unika.

Ejendele (udstyr): faciliteter, grej, specialudstyr, udrustning, udstyr.

Handel: bæregrej, eksportbetegnelser, eksportvarer, Grønbedelogen, handelsposter, handelslaug, kædevarer, sendingsværdi, skrivekundskab, skrivere.

Ejendele (fartøjer): fartøjer, skibe, *skibe. 

Ejendele (sendinger): forsyninger, *forsyninger, sendinger, specialsendinger.

Ejendele (valutaer): møntfødder, valutaer, *valutaer, værdimærker.

Tjenere: tjenerarbejde, tjenere.

* (alle artikler indenfor kategorien).
Artikler tilknyttet certificeringsgrad IIITilknyttede temaer
Fladlandets Kulturværk (sektion om advologi):
Afstraffelse
Aftaler
Aspiranter
Bedrageri
Besiddelser
Bandlysning
Bod 
Borgerlige (Personer)
Borgerlig (Stand)
Borgerpligt
Bortførelse
Bødler
Chikane
Domsret
Drab
Edstrælle
Egnslove
Ekskommunikation
Fordrevne
Forbrydelser
Forvaring
Hæleri
Hærværk
Håndfæstninger
Indbrud
Kagstrygning
Kontrakter
Kulturforpligtelser
Kulturprivilegier
Leding
Ledingssoldater
Lemlæstelse
Lenslove
Lokallove
Lovgivninger
Magthavere
Maskering
Mened
Mord
Myndige
Myndighed
Niddingemærker
Niddingemærkning
Niddinger
Otiumsnydere
Overfald
Personer
Røveri
Samfundsfunktioner
Smugleri
Stande
Standsfunktioner
Standsløs (Stand)
Standsløse (Personer)
Statusfunktioner
Svindel
Trælle
Trællebinding
Trællemærker
Tyvelaug
Tyveri
Ufri
Umyndige
Uvæsen
Vandalisering
Vildninge
Værger
Advologisk teori: kulturforpligtelser, samfundsfunktioner, statusfunktioner.

Ejendele (besiddelser): besiddelser.

Forbrydelser: forbrydelser, bedrageri, bortførelse, chikane, drab, hæleri, hærværk, indbrud, mened, mord, overfald, røveri, smugleri, vindel, tyveri, vandalisering.

Leding: leding, ledingssoldater.

Lovløse og æresløse: niddingemærker, niddinger, tyvelaug.

Lovgivninger: egnslove, Lenslove, lokallove, lovgivninger.

Lovudtryk: aftaler, aspiranter, borgerpligt, domsret, fordrevne, håndfæstninger, kontrakter, kulturprivilegier, magthavere, maskering, myndige, myndighed, otiumsnydere, personer, umyndige, uvæsen, vildninge, værger.

Stand: borgerlige (personer), borgerlig (stand), stande, standsløs (stand), standsfunktioner, standsløse (personer).

Afstraffelse: afstraffelse, bandlysning, bod, bødler, ekskommunikation, forvaring, kagstrygning, lemlæstelse, niddingemærkning, trællebinding.

Ufri: edstrælle, trælle, trællemærker, ufri.

* (alle artikler indenfor kategorien).
Advologi samlet oversigt

Følgende er en samlet oversigt over alt materiale tilknyttet det Fladlandske advopensum.

Fladlandets Kulturværk

  • Alle tekster i sektionen om advologi.

Fladlandets Madkunstnerhåndbog

  • Hele værket.

Fladlandets Markedskartoket

  • Hele værket.

Handelsrejsehåndbogen

  • Hele værket.

Diverse verdslige, Fladlandske lovgivninger (Lenslove og lokallove).

Offgame Information

Senest opdateret: 27. oktober, 2023