Ærkehertuger

Ærkehertuger er en Royal titel, der bliver båret af personer, som deler Regent-magten med andre.

Ærkehertuger er et fremstående udtryk.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi er Ærkehertuger betegnet som en verdslig titel.

Forudsætninger for at blive Ærkehertuger

Indenfor Fladlandsk Aristologi er det er en forudsætning at leve op til følgende kriterier:

  • Ansøgeren er medlem af en Storslægt.
  • Bemærk at der ikke er forudsætninger i form af certificering for at blive Ærkehertuger, men at titlen åbner for at tage certificering.
  • Ansøgeren har etableret sig uanfægtet som magthaver af et Rige, hvor Regent-magten er delt med andre.

Certificeringsramme

Muligheder for at udnævne og ansætte andre

Da det ikke er muligt at opnå titlen i Fladlandet, er det ikke meningsfuldt at beskrive, hvilke titler en Ærkehertug i så fald ville kunne udnævne og ansætte.

Muligheder for forfremmelser

Indenfor Fladlandsk Aristologi kan en Ærkehertug opnå forfremmelse som Regent, såfremt vedkommende bliver valgt under et Tronvalg.

Offgame Information

Senest opdateret: 16. april, 2024