Ærkelectorer

Ærkelectorer er en titelvariant til den Højadelige titel Ypperstepræster, og bliver indenfor EVEAtroen brugt om Ypperstepræster, der favoriserer Guddommen Archimedes.

Ærkelecktorer er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver Ærkelectorer betegnet som et Helligt udtryk.

ENTOLOGISK SKILDRING

Ærkelectorer bærer et trin 5 orakeltegn for Archimedes, hvilket tager form af et udfyldt, nøglehul samt tallet 1 (I).

Offgame Information

Senest opdateret: 14. januar, 2023