Ærkevægtere

Ærkevægtere er en titelvariant af den Højadelige titel Ypperstepræster, der indenfor EVEAtroen bliver brugt om Ypperstepræster, som favoriserer Guddommen Vartigan.

Ærkevægtere er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Certificeringsrammen for titlen Ærkevægtere minder om den tilsvarende for Ypperstepræster, eftersom det er en titelvariant deraf.

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver Ærkevægtere betegnet som et Helligt udtryk, en mystisk titelvariant og en Gejstlig titelvariant.

Forudsætninger for at for at blive Ærkevægtere

Indenfor Fladlandsk Celestologi er det en forudsætning at leve op til følgende kriterier:

  • Ansøgeren er EVEAtro og Vartigantro.
  • Ansøgeren har gennemført en trin 5 Præsteprøve (Guddomsprøve) indenfor Vartigantroen.
  • Ansøgeren lever op til de forudsætninger, der er beskrevet i certificeringsrammen.

Certificeringsramme

Muligheder for udnævnelser

Indenfor Fladlandsk Celestologi kan en Ærkevægter udnævne følgende titler:

  • 21 Højvægtere, 1 tilknyttet hvert af Fladlandets 21 Len.
  • Reservehøjvægtere.
  • Tempelkommandører.

Ærkevægter kan derudover udnævne følgende titler/grader: Tempelvogtere, adepter af anden cirkel, adepter af første cirkel, livsnovicer, novicer, Tempelaspiranter, Tempelkommandanter, samt Vægtere, Vægterlærlinge af anden grad og Vægterlærlinge af første grad.

Ærkevægtere og Veddslægter

Som en del af at blive Ærkevægter, forlader personen sin Veddslægt, og afleverer sin Slægtssten til den Veddslægt vedkommende forlader. Ærkevægteren overgår dermed fra at være Vartigantro til nærmere at repræsentere Vartigan. Ærkevægteren vælger dog ofte at bære en grøn sten i en halskæde alligevel, og det er de færreste, der slipper godt fra at anfægte hvorvidt en Ypperstepræst for Vartigan er legitimt Vartigantro…

ENTOLOGISK SKILDRING

Ærkevægtere bærer et trin 5 orakeltegn for Vartigan, hvilket tager form af en udfyldt, tre-tået fod, samt tallet 1 (I).

Offgame Information

Senest opdateret: 19. september, 2023