Akademier

Akademier er bygningsværker, der huser Elektorater og udbyder specialiseret oplæring til de personer, som er blevet optaget.

Akademier er et fremstående udtryk.

KARTOLOGISK SKILDRING

Akademier ligger ikke i et Riges Hovedstad, men er repræsenteret der gennem Kollegier.

I Fladlandet bliver nye Akademier sjældent oprettet, da der er for mange forudsætninger at leve op til, samt 20 års behandlingstid for ansøgninger.

Kendte eksempler

Der er seks Akademier i Fladlandet; Izubrahe i Lenet Markova, Laivo i Lenet Tågedalen, Navío i Lenet Jyrkakysten, Spiraltårnet i Lenet Khatan, samt de to mest kendte; Khridima i Lenet Firkløveret og Kyria i Lenet Allesia.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Optagelse på et Akademi indebærer at leve op til en række forudsætninger, blandt andet at betale et anseeligt gebyr, have en række kvalifikationer, samt at bestå en optagelsesprøve. Der er meget stor forskel på, hvordan hvert Akademi fordeler vægten på de tre optagelseskriterier. Oplæringen på Akademierne er baseret på videnslærer, der er tematiseret i tre forskellige Akademilinjer, som hver udmunder i en titel. Det indebærer, at ansøgeren allerede lever op til forudsætningerne for den givne titel. Det bestemmer også, hvilken linje ansøgeren kommer ind på: Præstelinjen udløser titlen Præst, Ridderlinjen udløser titlen Ridder, og Advisørlinjen udløser titlen Advisør. På Akademier er det ofte fællesskabet og det netværk af indflydelsesrige personer, som de studerende opnår, der er det største udbytte. Akademier bliver ledet af en Rektor, mens Professorer og Adjunkter står for undervisningen.

Offgame Information

Senest opdateret: 27. december, 2022