Akolytter

Akolytter er en Herskabelig titel, der bliver båret af personer, som har gennemført påkrævede Tempeleksaminer, og nu er en del af Tempeltjenerne tilknyttet et givent Tempel.

Akolytter er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor EVEAtroen bærer Akolytter et emblem, der viser deres tilknytning til Religionen.   

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver Akolytter betegnet som en Gejstlig titel og et Helligt udtryk.

KONSULOGISK SKILDRING

I Fladlandet, hvor Rigsreligionen er EVEAtroen, bliver der som udgangspunkt ment Akolytter for EVEAtroen, når udtrykket Akolytter bliver brugt.

Offgame Information

Senest opdateret: 26. december, 2022