Akolytter

Akolytter er en Herskabelig titel, der bliver båret af personer, som har gennemført påkrævede Tempeleksaminer, og nu er en del af Tempeltjenerne tilknyttet et givent Tempel.

Akolytter er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor EVEAtroen bærer Akolytter et emblem, der viser deres tilknytning til Religionen.

Indenfor Fladlandsk Celestologi bliver Akolytter betegnet som en mystisk titel og et Helligt udtryk.

Forudsætninger for at blive Akolytter

Indenfor Fladlandsk Celestologi er det en forudsætning at leve op til følgende kriterier:

  • Ansøgeren har bestået en trin 3 Tempeleksamen.
  • Ansøgeren er tilknyttet det lokale Tempel.
  • Ansøgeren lever op til de forudsætninger, der er beskrevet i certificeringsrammen.

Certificeringsramme

Muligheder for udnævnelser

Indenfor Fladlandsk Celestologi kan en Akolyt udnævne følgende titler:

  • 1 Herskabsgemal som dermed drager fordel af en række privilegier.

KONSULOGISK SKILDRING

I Fladlandet, hvor Rigsreligionen er EVEAtroen, bliver der som udgangspunkt ment Akolytter for EVEAtroen, når udtrykket Akolytter bliver brugt.

Offgame Information

Senest opdateret: 31. oktober, 2023