Alkylogi

Alkylogi er en videnslære, der omhandler studiet af skyggesten og lignende materialer, samt de muligheder og hemmeligheder de indeholder.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er alkylogi betegnet som en mystisk videnslære.

ALKYLOGISK SKILDRING

De fleste aktiviteter indenfor alkylogi forudsætter adgang til et laboratorium og alkymigrej.

Alkymi, alkymister og alkymistlaug

Indenfor Fladlandsk alkylogi bliver praksis, tilknyttet videnslæren, betragtet som en magiform, kaldet alkymi. Personer, der praktiserer alkymi, bliver kaldt alkymister. Alkymister er ofte medlemmer af et alkymistlaug.

Alkyloger

Indenfor Fladlandsk alkylogi bliver personer, der er ansat af et Akademi eller Kollegium til at undervise og forske indenfor videnslæren, kaldt alkyloger. Alkyloger har certificeringsgrad IV, indenfor alkylogi.

Alkylogielektorater

Indenfor Fladlandsk alkylogi er Stradamos’ Alkylogielektorat, på Ypperstepræsternes nåde, øverste autoritet. Stradamos’ Alkylogielektorat bestemmer indholdet i sektionen om alkylogi i Arcana Magica og Fladlandet Dosiarium, som er de vigtigste tekster indenfor arbejde, forskning og undervisning i alkylogi.

Alkypensum og dosiarier

Indenfor Fladlandsk alkylogi tager arbejde, undervisning og forskning udgangspunkt i det alkypensum, som er udvalgt af Stradamos’ Alkylogielektorat. Alkypensummet danner desuden grundlag for certificering indenfor alkylogi. Tekster af typen dosiarier indeholder beskrivelser af miksturer.

Alkykoncepter

Indenfor Fladlandsk alkylogi bliver enkelte fænomener omtalt som alkykoncepter.

Offgame Information

Senest opdateret: 22. december, 2022