Alkylogi

Alkylogi er en videnslære, der omhandler studiet af alkymi, skyggesten og anvendelse af laboratorier.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er alkylogi betegnet som en mystisk videnslære.

ALKYLOGISK SKILDRING

Personer, der har studeret alkylogi på både Akademi og Universitet, og som er ansat af et Akademi eller Kollegium til at undervise eller forske indenfor videnslæren, bliver kaldt alkyloger.

Indenfor Fladlandsk alkylogi er Stradamos’ Alkylogielektorat den myndighed, der bestemmer indholdet i sektionen om alkylogi i Arcana Magica, som er de vigtigste tekster indenfor forskning og undervisning i alkylogi.

Alkylogielektorater

Indenfor Fladlandsk alkylogi er Stradamos’ Alkylogielektorat, med Regentens tilladelse, øverste beslutningstagende instans. Arbejde, undervisning og forskning tager udgangspunkt i det alkypensum, som Stradamos’ Alkylogielektorat har skrevet (eller udvalgt).

Offgame Information

Senest opdateret: 24. august, 2022