Altre

Altre er faciliteter, der tager form af forhøjninger, møbler eller andre markerede steder, som er dedikeret til tilbedelse af én eller flere Guddomme.

Altre er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er det i Fladlandet kun tilladt at opføre Altre, der er dedikeret til EVEA eller enkelte Guddomme indenfor EVEAtroen.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Altre betegnet som et Helligt udtryk.

KONSULOGISK SKILDRING

I Fladlandet, hvor Rigsreligionen er EVEAtroen, og det er forbudt at opføre Altre til andre end EVEAtroens Guddomme, bliver der som udgangspunkt ment Altre for EVEAtroen, når udtrykket Altre bliver brugt.

Offgame Information

Senest opdateret: 18. august, 2022