Amnesi

Amnesi er en daimon, der er dominator af vildegnen Glemslens Vidder, og som er berygtet for at få folk til at glemme alt.

ENTOLOGISK SKILDRING

Amnesi er ifølge myten glemslen. Et fragmenteret sind, hvor minder som løst sand flyder ud mellem fingrene. Myten fortæller, at Amnesi var blandt de viseste af alle, men mistede sin hukommelse, inklusiv mindet om, hvordan det skete. Amnesi selv forsøger at huske, hvem den engang var. I fortvivlelse griber daimonen ud efter alle gennemrejsendes minder for måske en dag at finde frem til sine egne og dermed sit sande selv. Amnesis søgen indebærer, at daimonen sender sandstorme afsted, der gennemtrænger alle klæder, masker, udstyr og langsomt, men sikkert, trænger ind i sindet, og blot efterlader glemsel og tomhed. Ifølge myten bærer titanen Ominus nøglen til at forstå, hvordan Amnesi mistede sin hukommelse.

Lokalbefolkningen hævder, at Amnesis desperation er yderst smitsom. Det er derfor vigtigt at holde sine tanker fokuserede i dens domæne. Lokalbefolkningen anbefaler, at rejsende læser op af bøger eller højlydt fortæller historier, så Amnesi kan tage fortællingerne i stedet for de rejsendes minder.

En teori beskriver, at Amnesis hungren efter minder kan hjælpe folk, der er plaget af traumatiserende oplevelser, og som ønsker at glemme dem.

Kategorisering af Amnesi

Amnesi bliver kategoriseret som en trin 5 daimon af varianten dominator. Begrundelsen for kategoriseringen er:

Orakeltegn: Der er ingen observationer af orakeltegn for Amnesi, så det bliver formodet, at daimonen er ude af stand til at skabe dem.

Tilstedeværelse: Amnesis tilstedeværelse er blevet observeret indenfor vildegnen Glemslens Vidder. Derfor bliver tilstedeværelsen kategoriseret som dækkende en mellemstoregn.

Indflydelse: Amnesis indflydelse er blevet observeret indenfor vildegnen Glemslens Vidder. Derfor bliver tilstedeværelsen kategoriseret som dækkende en mellemstoregn.

Rækkevidde: Amnesis rækkevidde bliver ud fra tilstedeværelse og indflydelse beregnet til at strække sig indenfor vildegnen Glemslens Vidder og Lenet Jammersletten. Derfor bliver rækkevidden kategoriseret som dækkende en storegn.

Trin: Amnesi bliver ud fra orakeltegn og rækkevidde beregnet til at være en trin 5 entitet.

Type: Amnesi bliver beskrevet som værende uden én fast, fysisk form. Den bliver derfor kategoriseret som en daimon.

Variant: Amnesi er den mest magtfulde entitet i det domæne, som den befinder sig i, og bliver derfor kategoriseret som en dominator.

Tilbedelse: Amnesi bliver ofte tilbedt af folk, der forsøger at glemme, eksempelvis fordi de har oplevet noget stærkt ubehageligt.

Indenfor EVEAtroen bliver tilbedelse af og indgåelse af orakelpagter med Amnesi ifølge EVEA’s Tempellov kategoriseret som tolereret. Tilbedelse af daimonen bliver betragtet som en del af trosretningen gammeltroen.

Oplevelsen af AmnesiMødet med daimonen bliver beskrevet som fragmenterende og nedslidende. I nærheden af daimonen er enten evig, øde ørkenland med kraftig sol, eller formørkende sandstorme, der skærmer for solens stråler. Nogle gange kan det være, som om der kortvarigt står en skikkelse i sand, der smuldrer og forsvinder i et vindpust, når øjnene forsøger at stille skarpt på den. Lyden af en dyb, kraftig vind, der som et tungt åndedræt opsluger alle andre lyde. Et fjernt ekko af utydelige stemmers opgivende hvisken opstår sporadisk i baggrunden. Flyvske sandkorn river mod huden, som sandpapir der irriterer øjnene og udtørrer munden. Tanker bliver sværere og sværere at fastholde. Alt bliver en distraktion fra noget andet. Intet er i fokus. Den eneste bekymring er at huske at trække vejret, og det får derfor al opmærksomhed.

Offgame Information

Senest opdateret: 9. januar, 2023