Archimedes

Archimedes er en Guddom, der er dominator af Fladlandet, en del af EVEA, og som er kendt for at stå for effektivitet og lukket viden.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Archimedes betegnet som dominator.

Om Guddommen

Archimedes er ifølge myten en Guddom, der bringer lov, struktur og organisering til de, som tilbeder dem. Myter fortæller, at Archimedes var den af de fire Guddomme, der skabte og lærte Rigets befolkning at læse, systematiserede Rigets love og sikrede en struktur, der samlede Rigets magthavere. 

Myten fortæller, at Archimedes skrev den første lovsamling, og at det stadig er den, som Fladlandets lovgivning i Skrivende Stund er baseret på. Sammen med Eurika skabte de det første Fladlandske bibliotek, kaldet Det Store Bibliotek.

Guddommens symboler

Archimedes’ primære symbol er Portenes Lås. Guddommen har derudover følgende symboler tilknyttet: Evighedsnøglen og Beskytterens Bog.

Guddommens fremtoning

Guddommens fremtoning er ikke mulig at fatte for mennesker, medmindre det er i form af en Avatar. Archimedes har ifølge myterne haft én enkelt Avatar, og den blev beskrevet med neutraline kønsmarkører, hvilket er grunden til, at Archimedes ofte bliver beskrevet som neutralin, selvom Guddomme normalt ikke bliver tilskrevet en kønsidentitet.

Guddommens tilbedere og forkyndere

Archimedes er central i favoriseringen Archimedestroen, som indgår i Religionen EVEAtroen. Personer, der favoriserer Archimedes, bliver kaldt Archimedestro. Adfærd, der bliver betragtet som mørkeretning blandt favoriserende af Archimedes, bliver kaldt mørk Archimedestro.  Archimedes er også en del af Tvillingerne og indgår dermed også i favoriseringen Tvillingetroen. Adfærd, der bliver betragtet som mørkeretning blandt favoriserende af Tvillingetroen, bliver kaldt mørk Tvillingetro.

Forkyndere af Archimedestroen bliver omtalt som Lectorer, selvom forkyndere i praksis også inkluderer Lectorlærlinge af første grad, Lectorlærlinge af anden grad, Højlectorer og Ærkelectorer. Bemærk, at Lektorer, i modsætning til Lectorer, forkynder Eurika. Derudover forkynder Lecktorer Tvillingerne ligeligt.

Guddommens relationer

Archimedes bliver vurderet som havende gode relationer til Extazia og Vartigan. Archimedes har en lidt mere kompliceret relation til Eurika.

Guddommens orakelvogtere

Archimedes kan ifølge myterne være repræsenteret af orakelvogteren Archaon.

Kategorisering af Archimedes

Archimedes bliver kategoriseret som en trin 6 Guddom og dominator. Begrundelsen for kategoriseringen er som følger:

  • Orakeltegn: Der er observationer af orakeltegn for Archimedes op til trin 5.
  • Tilstedeværelse: Archimedes’ tilstedeværelse er blevet observeret indenfor Fladlandet. Derfor bliver tilstedeværelsen kategoriseret som dækkende en storegn.
  • Indflydelse: Archimedes’ indflydelse er blevet observeret indenfor Fladlandet. Derfor bliver tilstedeværelsen kategoriseret som dækkende en storegn.
  • Rækkevidde: Archimedes’ rækkevidde bliver ud fra tilstedeværelse og indflydelse beregnet til at strække sig ud over Fladlandets ydre grænser og et ukendt stykke ind i de nærliggende vildegne. Derfor bliver deres rækkevidde kategoriseret som dækkende en kæmpeegn.
  • Trin: Archimedes bliver ud fra orakeltegn og rækkevidde beregnet til at være en trin 6 Guddom.
  • Type: Archimedes bliver beskrevet uden fysisk form, men allestedsnærværende. De bliver derfor kategoriseret som en Guddom.
  • Variant: Archimedes er sammen med tre andre Guddomme (EVEA) de mest magtfulde entiteter i Fladlandet og bliver derfor kategoriseret som en dominator.
  • Tilbedelse: Archimedes bliver ofte tilbedt af folk, der ønsker at blive eksperter eller søge viden.

Oplevelsen af Archimedes

Mødet med Guddommen bliver beskrevet som en følelse af ydmyghed, ærbødighed og frygt. I nærheden af Guddommens repræsentation sløver verden ned og den går nærmest i stå. Lyden af latter, bladren og flammer bliver stærke i nærheden af Guddommens tilstedeværelse. Nakken får lyst til at bøje og sætte sig på knæet. En følelse af at blive varm eller måske endda brænde sig, bliver stærk. Tanker om at overgive sig, blive oplyst og blive velsignet fylder i sindet.

Archimedes Orakeltegn
Evighedsnøglen
Beskytterens bog

Offgame Information

Senest opdateret: 9. januar, 2023