Archimedestro (personer)

Archimedestro (personer) er en trosidentitet, hvor personer identificerer sig ud fra, at de favoriserer Archimedestroen.

Archimedestro (personer) er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Archimedestro (personer) betegnet som et Helligt udtryk.

Praktiserende Archimedestro

Det er en forudsætning at bære et Heronavn og en Obscurus for at være praktiserende Archimedestro. Der er ingen ydre forudsætninger for at identificere sig som Archimedestro, følge Archimedes’ lære i hjertet eller tilbede Guddommen.

Offgame Information

Senest opdateret: 13. september, 2023