Asyl

Asyl er et kulturprivilegium, der beskriver et midlertidigt, beskyttet ophold i et Fredhelligt sted.

Asyl er et fremstående udtryk.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Så længe personer har Asyl, står de under det Fredhellige steds beskyttelse.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er det kun muligt at opnå Asyl, hvis dem, der søger om det, lever op til de krav, som er beskrevet i EVEA’s Tempellov.

Indenfor Fladlandsk Celestologi er Asyl betegnet som et Helligt udtryk.

Offgame Information

Senest opdateret: 12. september, 2023