Avillionsk (kultur)

Avillionsk (kultur) er en Rigskultur, der er forankret i Riget Avillion.

Avillionsk (kultur) er et fremstående udtryk.

KONSULOGISK SKILDRING

Avillionsk kultur er udgangspunktet i Avillion, men er udbredt flere steder i Fladlandet, hvor det dog oftest er i en form, der er mere blandet sammen med andre kulturer.

Sproglige træk

Her følger retningslinjer for opbygning af Avillionske udtryk, hvilket danner grundlag for udtaleskrift indenfor kulturen. Bemærk anvendelsen af en cedille (en lille snirkel) under bogstavet C, som bliver brugt i nogle sammenhænge (Ç). Eksempelvis i navnet “Çelina”, der ellers ville blive udtalt KELINA. En anden markant ting er brugen af dobbelt-L til at skabe alternativ udtale. Eksempelvis i “Avillion”, der bliver udtalt AVIJONG.

Læsning af Avillionsk tekst

C bliver udtalt K, medmindre der er et H bagved (så bliver det udtalt SJ).
Ç bliver udtalt S.
CH bliver udtalt SJ.
D i slutningen af et ord er stumt.
ELL bliver udtalt EL.
ERRE bliver udtalt ÆRE.
H i starten af et ord er stumt.
ILL bliver udtalt IJ.
QUE bliver udtalt KE (husk UE alene bliver udtalt Æ).

Skrivning af Avillionsk tekst

EL bliver ofte skrevet ELL.
IJ bliver skrevet ILL.
K bliver ikke brugt, skriv i stedet C (og husk, at CH ikke bliver udtalt K).
KE bliver ofte skrevet QUE.
S i starten af et ord, bliver skrevet Ç, X eller Z.
S i midten af ord bliver skrevet Ç eller Z.
Æ bliver skrevet UE.
Å bliver skrevet AA.
Ø bliver skrevet EU.

Særlige endelser indenfor Avillionsk kultur.

-kastellet er en endelse, der bliver brugt i navne på fæstninger, der er bygget ud fra Avillionsk kultur.

Byggemæssige træk

Avillionsk byggestil er tit præget af glas, snirkler og farver. Der er oftest mange vinduer, hvoraf nogle har glaskunst eller farvet glas. Bygningerne er malet i lyse farver, nogle steder med mønstre eller motiver på. Trapperne er mange og snurrer sig op gennem de høje bygninger og mange etager. Rummene er ofte adskilt af stofstykker, der kan trækkes til side. Avillionerne gør meget ud af pynte og dekorere deres huse og hjem. Glasmosaik er en udbredt kunstform.

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi bliver steder med navne fra Avillionsk kultur som udgangspunkt vurderet til at være fra Storkoloniernes Tid (500-289 FNFT), hvis det drejer sig om steder, der lå indenfor, hvor Den Avillionsk Storkoloni befandt sig på det tidspunkt.

Offgame Information

Senest opdateret: 12. september, 2023