Avillionsk (kultur)

Avillionsk (kultur) er en Rigskultur, der er forankret i Riget Avillion.

Avillionsk (kultur) er et fremstående udtryk.

KONSULOGISK SKILDRING

Avillionsk kultur er udgangspunktet i Avillion, men er udbredt flere steder i Fladlandet, hvor det dog oftest er i en form, der er mere blandet sammen med andre kulturer.

Sproglige træk

Her følger retningslinjer for opbygning af Avillionske udtryk, særligt navne.

Stavning

Her er de staveregler, der bliver anvendt indenfor Avillionsk kultur, og som danner grundlag for udtaleskrift i den sammenhæng.

C udtales altid K, medmindre der er et H bagved (så udtales det SJ).
CH udtales altid SJ, uanset hvor i ordet, det står.
CZ udtales altid TJ, uanset hvor i ordet, det står.
D i slutningen af et ord er stumt.
ERRE udtales ÆRE.
H i starten af et ord er stumt.
K bruges ikke, skriv i stedet C (og husk at CH ikke udtales K).
ILL udtales altid IJ, uanset hvor i ordet, det står.
ELL udtales altid EL, uanset hvor i ordet, det står.
QUE udtales KE, uanset hvor i ordet det står (husk UE alene udtales Æ).
S skrives ofte Z.
S skrives X, hvis det er første bogstav i et navn.
Æ skrives UE.
Å bruges ikke, da lyden ikke findes. Skriv i stedet A eller AA.
Ø bruges ikke. Skriv i stedet EU.

Særlige endelser

Her er de særlige endelser, der bliver anvendt indenfor Avillionsk kultur.

  • -kastellet er en endelse, der bliver brugt i navne på fæstninger, der er bygget ud fra Avillionsk kultur.

Byggemæssige træk

Avillionsk byggestil er tit præget af glas, snirkler og farver. Der er oftest mange vinduer, hvoraf nogle har glaskunst eller farvet glas. Bygningerne er malet i lyse farver, nogle steder med mønstre eller motiver på. Trapperne er mange og snurrer sig op gennem de høje bygninger og mange etager. Rummene er ofte adskilt af stofstykker, der kan trækkes til side. Avillionerne gør meget ud af pynte og dekorere deres huse og hjem. Glasmosaik er en udbredt kunstform.

KRONOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kronologi bliver steder med navne fra Avillionsk kultur som udgangspunkt vurderet til at være fra Storkoloniernes Tid (500-289 FNFT), hvis det drejer sig om steder, der lå indenfor, hvor Den Avillionsk Storkoloni befandt sig på det tidspunkt.

Offgame Information

Senest opdateret: 19. august, 2022