Bæstologi

Bæstologi er en videnslære, der omhandler studiet af de væsner, der falder ind under kategorierne fabelvæsner, vætter og åndevæsner.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Celestologi er bæstologi betegnet som en mystisk videnslære.

BÆSTOLOGISK SKILDRING

De fleste aktiviteter indenfor bæstologi forudsætter adgang til skriftkilder om væsner eller eventuelt adgang til en vildegn.

Vildmagi

Indenfor Fladlandsk bæstologi er der en praksis, tilknyttet videnslæren, kaldet vildmagi, som er betegnet som en magiform. Der er dog ingen (mennesker), der praktiserer vildmagi, hvilket er forklaringen på, hvorfor der ikke er et udtryk for nogen, der kan det.

Bæstologer

Indenfor Fladlandsk bæstologi bliver personer, som har certificering indenfor videnslæren kaldt bæstologer. Personer, der er udnævnt af et Akademi eller Kollegium til at undervise og forske indenfor bæstologi, har certificeringsgrad IV indenfor videnslæren og bliver kaldt Akademiske bæstologer.

Bæstologielektorater

Indenfor Fladlandsk bæstologi er Navíos Bæstologielektorat, på Ypperstepræsternes nåde, øverste autoritet. Navíos Bæstologielektorat bestemmer indholdet i sektionen om bæstologi i Arcana Magica og i Fladlandets Bæstiarium som er de vigtigste tekster indenfor arbejde, forskning og undervisning i bæstologi.

Bæstopensum og bæstiarier

Indenfor Fladlandsk bæstologi tager arbejde, undervisning og forskning udgangspunkt i det bæstopensum, som er udvalgt af Navíos Bæstologielektorat. Bæstopensummet danner desuden grundlag for certificering indenfor bæstologi. Tekster af typen bæstiarier omhandler væsner indenfor kategorierne fabelvæsner, vætter og åndevæsner.

Bæstokoncepter

Indenfor Fladlandsk bæstologi bliver enkelte fænomener omtalt som bæstokoncepter, såfremt de ikke passer ind i andre kategorier.

KRONOLOGISK SKILDRING

Udtrykket bæstologi kom oprindeligt fra betydningen “studiet af vilde og farlige bæster”, hvilket kan virke underligt i fraværet af en kategori af væsner, der hedder “bæster”. Forvirringen kommer af, at udtrykket “bæster” blev udskrevet, da det med tiden blev anset for at være for generaliserende. Derfor blev det erstattet med de nuværende kategorier. Blandt lærde personer bliver de, der enten med vilje eller utilsigtet anvender udtrykket bæst, anset som værende en kende mystifakse.

Offgame Information

Senest opdateret: 30. oktober, 2023