Bæstvejning

Bæstvejning er et bæstokoncept, der har til formål at fordele væsner på kategorier indenfor bæstologi.

BÆSTOLOGISK SKILDRING

Bæstvejning fungerer ved at foretage en række forsøg, og så ud fra svarene vurdere hvilken kategori væsnets bør være tilknyttet.

Fladlandsk bæstvejning

Indenfor Fladlandsk bæstologi bliver der anvendt følgende forsøg til at foretage bæstvejning.

 1. Foretag forsøg I: Humanotesten (se listen over forsøg under bæstvejning).
  1. Hvis forsøget viser at væsnet er humanoidt, så gå til punkt 2.
  2. Hvis forsøget viser at væsnet er uhumanoidt, så gå til punkt 3.
 2. Foretag forsøg II: Livskræfttesten (se listen over forsøg under bæstvejning).
  1. Hvis forsøget viser at væsnet er korrupteret, så gå til punkt 4.
  2. Hvis forsøget viser at væsnet ikke er korrupteret, så gå til punkt 16.
 3. Foretag forsøg II: Livskræfttesten (se listen over forsøg under bæstvejning).
  1. Hvis forsøget viser at væsnet ikke er korrupteret, så gå til punkt 20.
  2. Hvis forsøget viser at væsnet er korrupteret, så gå til punkt 23.
 4. Foretag forsøg III: Spektraltesten (se listen over forsøg under bæstvejning).
  1. Hvis forsøget viser at væsnet er spektralt, så gå til punkt 5.
  2. Hvis forsøget viser at væsnet er solidt, så gå til punkt 9.
 5. Foretag forsøg IV: Mindetesten (se listen over forsøg under bæstvejning).
  1. Hvis forsøget viser at væsnet har menneskelige minder, så gå til punkt 6.
  2. Hvis forsøget viser at væsnet ikke har menneskelige minder, så gå til punkt 8.
 6. Delkonklusion: Der er tale om et væsen, der er korrupteret, og udød.
  1. Gå til punkt 7.
 7. Konklusion: Væsnet er formodentligt et åndevæsen.
 8. Delkonklusion: Væsnet er formodentligt en planstrejfer.
  1. Gå til punkt 7.
 9. Foretag forsøg V: Skyggestenstesten (se listen over forsøg under bæstvejning).
  1. Hvis forsøget viser at væsnet er afhængigt af skyggesten, så gå til punkt 8.
  2. Hvis forsøget viser at væsnet er normalt, så gå til punkt 10.
 10. Foretag forsøg VI: Åndetesten (se listen over forsøg under bæstvejning).
  1. Hvis forsøget viser at væsnet er levende, så gå til punkt 11.
  2. Hvis forsøget viser at væsnet er dødt, så gå til punkt 12.
 11. Foretag forsøg VII: Essenstesten (se listen over forsøg under bæstvejning).
  1. Hvis forsøget viser at væsnet er naturligt magisk, så gå til punkt 13.
  2. Hvis forsøget viser at væsnet ikke er naturligt magisk, så gå til punkt 7.
 12. Foretag forsøg II: Priktesten (se listen over forsøg under bæstvejning).
  1. Hvis væsnet er i stand til at reagere og bevæge sig, så gå til punkt 14.
  2. Hvis væsnet er ikke i stand til at reagere og bevæge sig, så gå til punkt 15.
 13. Konklusion: Væsnet er formodentligt en vætte.
 14. Delkonklusion: Der er tale om et væsen, der er udød.
  1. Gå til punkt 7.
 15. Konklusion: Væsnet er formodentligt et lig, der er korrupteret.
 16. Foretag forsøg VII: Essenstesten (se listen over forsøg under bæstvejning).
  1. Hvis forsøget viser at væsnet er naturligt magisk, så gå til punkt 13.
  2. Hvis forsøget viser at væsnet ikke er naturligt magisk, så gå til punkt 17.
 17. Foretag forsøg VI: Åndetesten (se listen over forsøg under bæstvejning).
  1. Hvis forsøget viser at væsnet er levende, så gå til punkt 18.
  2. Hvis forsøget viser at væsnet er dødt, så gå til punkt 19.
 18. Konklusion: Det er slet ikke et væsen, men derimod blot et menneske.
 19. Konklusion: Det er slet ikke et væsen, men derimod blot et menneske, der dog uheldigvis er død.
 20. Foretag forsøg VII: Essenstesten (se listen over forsøg under bæstvejning).
  1. Hvis forsøget viser at væsnet er naturligt magisk, så gå til punkt 21.
  2. Hvis forsøget viser at væsnet ikke er naturligt magisk, så gå til punkt 22.
 21. Konklusion: Væsnet er formodentligt et fabelvæsen.
 22. Konklusion: Det er slet ikke et væsen, men derimod blot et dyr.
 23. Foretag forsøg VII: Essenstesten (se listen over forsøg under bæstvejning).
  1. Hvis forsøget viser at væsnet er naturligt magisk, så gå til punkt 24.
  2. Hvis forsøget viser at væsnet ikke er naturligt magisk, så gå til punkt 25.
 24. Konklusion: Væsnet er formodentligt et fabelvæsen, men er blevet korrupteret.
 25. Konklusion: Det er slet ikke et væsen, men derimod blot et dyr, der er blevet korrupteret.

Fastsættelse af væsners trin

Indenfor Fladlandsk bæstologi bliver væsner trin tildelt ud fra følgende princip. Gå ud fra at væsnet er trin 1, og hæv så trinet, hvis en af følgende grader påbyder det.

Bemærk at væsentræk (humanoide, korrupterede, planstrejfere, spektrale, udøde, uhumanoide) ikke direkte påvirker væsnernes trin.

Start med at vurdere væsnets størrelsesgrad.

 • Hvis det er mikro, mini, bette, små eller mellemstore, så hæver du ikke trinet.
 • Hvis det er store, så er væsnet mindst trin 2.
 • Hvis det er enorme, så er væsnet mindst trin 4.
 • Hvis det er gigantiske, så er væsnet mindst trin 5.
 • Hvis det er kolossale, så er væsnet mindst trin 6.
 • Hvis det er umålelige, så er væsnet svært at trinsætte.

Vurder derefter væsnets sjældenhedsgrad.

 • Hvis det er udbredte, så hæver du ikke trinet.
 • Hvis det er almindelige, så er væsnet mindst trin 2.
 • Hvis det er ualmindelige, så er væsnet mindst trin 3.
 • Hvis det er sjældne, så er væsnet mindst trin 4.
 • Hvis det er legendariske, så er væsnet mindst trin 5.
 • Hvis det er mytiske, så er væsnet mindst trin 6.
 • Hvis det er udryddede, så er væsnet svært at trinsætte.

Vurder derefter væsnets kraftsgrad.

 • Hvis det er bagatelændrende, så hæver du ikke trinet.
 • Hvis det er småændrende, så er væsnet mindst trin 2.
 • Hvis det er middelændrende, så er væsnet mindst trin 3.
 • Hvis det er nærlivsændrende, så er væsnet mindst trin 4.
 • Hvis det er livsændrende, så er væsnet mindst trin 5.
 • Hvis det er abnormtændrende, så er væsnet mindst trin 6.

Vurder derefter væsnets farlighedsgrad.

 • Hvis det er ufarlige, så hæver du ikke trinet.
 • Hvis det er småfarlige, så er væsnet mindst trin 2.
 • Hvis det er middelfarlige, så er væsnet mindst trin 3.
 • Hvis det er livsfarlige, så er væsnet mindst trin 4.
 • Hvis det er dødsfarlige, så er væsnet mindst trin 5.
 • Hvis det er katastrofarlige, så er væsnet mindst trin 6.

Trinsætning af væsner

TStørrelsesgradSjældenhedsgradKraftgradFarlighedsgrad
1MikroUdbredteBagatelændrendeUfarlige
Mini
Bette
Små
Mellemstore
2StoreAlmindeligeSmåændrendeSmåfarlige
3UalmindeligeMiddelændrendeMiddelfarlige
4EnormeSjældneNærlivsændrendeLivsfarlige
5GigantiskeLegendariskeLivsændrendeDødsfarlige
6KolossaleMytiskeAbnormtændrendeKatastrofarlige
UmåleligeUdryddede

Bæstologiske forsøg indenfor Fladlandsk bæstologi

Her er en liste over de undersøgelser, der er relevante at udføre som en del af Fladlandsk bæstvejning.

Forsøg I: Humanotesten

Se grundigt på væsnet fra afstand og gør overvejelser om dets form:

 1. Hvis væsnet fremstår menneskeligt, i sin størrelsen (mellemstor størrelse), i sin udformning (har arme, ben, hoved osv.) samt i sin bevægelser (går oprejst osv), så betragt det som humanoidt.
 2. Hvis ikke så betragt væsnet som uhumanoidt.

Forsøg II: Livskræftstesten

Se grundigt på væsnet på nært hold og gør overvejelser om hvorvidt der er balance i dets livskræfter:

 1. Hvis væsnet på overfladen fremstår i ubalance, eksempelvis fordi der er tydelige mutationer, så betragt det som korrupteret.
 2. Hvis ikke så er væsnet formodentligt ikke korrupteret.

Forsøg III: Spektraltesten

Forsøg at berøre væsnet ved eksempelvis at prikke til det med en pind:

 1. Hvis berøringen nærmest går gennem væsnet så betragt det som spektralt.
 2. Hvis ikke så betragt væsnet som solidt.

Forsøg IV: Mindetesten

Forsøg at udspørge væsnet og find frem til om det har minder, der kan blive betragtet som menneskelige (noget et menneske kan have oplevet i sin levetid):

 1. Hvis væsnet beskriver minder, der kan blive betragtet som menneskelige så spektralt.
 2. Hvis ikke så betragt væsnet som solidt.

Forsøg V: Skyggestenstesten

Forsøg at tilbyde væsnet skyggesten, og observer hvilken reaktion det bringer med sig.

 1. Hvis væsnet har en stærk reaktion på skyggesten, så betragt væsnet som afhængigt.
 2. Hvis ikke så betragt væsnet som normalt.

Forsøg VI: Åndetesten

Forsøg at undersøge om væsnet trækker vejret.

 1. Hvis væsnet trækker vejret er det levende.
 2. Hvis ikke så betragt væsnet som dødt.

Forsøg VII: Essenstesten

Forsøg at undersøge om væsnet er naturligt magisk. Tag en prøve af væsnets blod og test det ved hjælp af thaumaturgi.

 1. Hvis blodet udviser magiske egenskaber, så har væsnet magiske egenskaber.
 2. Hvis ikke så betragt væsnet som dødt, så har væsnet ikke magiske egenskaber.

Forsøg VIII: Priktesten

Forsøg at undersøge om væsnet kan bevæge sig og reagere. Tag en pind og prik væsnet i siden.

 1. Hvis væsnet udviser en reaktion så er det i stand til at reagere og bevæge sig.
 2. Hvis væsnet udviser en reaktion så er det ikke i stand til at reagere og bevæge sig.

Offgame Information

Senest opdateret: 5. marts, 2022