Balsamering

Balsamering er en praksisvariant af miksturbehandling, der beskriver behandling af afdøde personers kroppe med det formål at hindre forrådnelse og forberede dem på rejsen til Dødsriget.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor EVEAtroen lader personer, der bliver begravet i krypter, sig oftest balsamere først. I andre sammenhænge bliver balsameringen ofte foretaget forud for en begravelse med det formål, at der er mulighed for at tage afsked værdigt, inden begravelsen.

DISSEKTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk dissektologi er balsamering kunsten at få en afdød person til at fremstå mindst muligt død for tilstedeværendes sanser. Bemærk, at skinbalsamering er det modsatte af balsamering. Personer, der udfører balsamering, bliver kaldt balsamører. Balsamering kan ikke blive omgjort. Balsamering kan blive gjort overfladisk eller gennemgribende. Overfladisk balsamering forudsætter anvendelse af en mikstur kaldet natteblanding. Mens gennemgribende balsamering forudsætter en anden, men ukendt mikstur.

Udførelse af overfladisk balsamering

Overfladisk balsamering bliver oftest udført i et feltinfirmeri, der er midlertidigt opsat til formålet, af hensyn til andres sanser, selvom det også er muligt i et infirmeri. Balsamører udfører balsameringen ved at først at tømme den afdødes krop for væske ved hjælp af åreladergrej. Derefter bliver den afdødes krop smurt ind i en salve, der er blandet op med miksturen natteblanding. Salven kan blive kombineret med et lag sminke, og derved er både den afdødes udseende og lugt, midlertidigt, markant forbedret. Overfladisk balsamering gør det muligt at lade den afdøde fremstå værdigt, så der kan blive givet afsked på en ordentlig måde. Mange, der udfører overfladisk balsamering, bruger en klemme på næsen eller andet til at undgå at blive påvirket af eventuelle lugtgener.

Udførelse af gennemgribende balsamering

Gennemgribende balsamering er kun muligt i et veludstyret infirmeri, da det tager meget lang tid og forudsætter særlige redskaber. Balsamører udfører balsameringen ved at først at tømme den afdødes krop for væske ved hjælp af åreladergrej. I nogle tilfælde bliver indre organer fjernet og behandlet separat. Ofte bliver der ført en række andre væsker ind i kroppen, som er opblandet med en ukendt mikstur. Det kan minde om en slags harpiks, der får kroppen til at bevare sit udseende og form, samt forhindrer forrådnelse og fjerner ubehagelig lugt. Til sidst bliver der påført en malingslignende, permanent sminke, og eventuelt en begravelsesmaske. Mange, der udfører gennemgribende balsamering, bruger en pestmasker for undgå at blive påvirket af eventuelle lugtgener.

ENTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk dissektologi er det ret vigtigt at undlade at forsøge genoplivning af en person, der allerede er blevet balsameret. Det kommer ikke til at ende godt for nogen af de involverede.

KOSMOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk kosmologi er balsamering betegnet som et mystisk praksisvariant.

Offgame Information

Senest opdateret: 15. september, 2023