Bannerskjolde

Bannerskjolde er slægtsskjolde, der bliver brugt som repræsentation for nævneværdige Bannerslægter.

Bannerskjolde er et fremstående udtryk.

ARISTOLOGISK SKILDRING

Indenfor Fladlandsk Aristologi er de godkendte Bannerskjolde samlet i Det Store Fladlandske Slægtsværk og i Fladlandets Symbolordbog.

Varianter af Bannerskjolde

Et Bannerskjold bliver lavet i tre forskellige udgaver:

  • Prydskjolde er en detaljerig udgave der  er til pynt og dekoration.
  • Heroldskjolde er en forenklet udgave, der bliver brugt til at lave skjolde til kamp med, og hvor det er vigtigt, at de er tydeligt genkendelige fra afstand.
  • Liberiskjolde, der minder om Heroldskjolde, men hvor kernesymbolet er udeladt, og som bliver brugt til at signalere, at bærerne af en given stil af liberi er i tjeneste hos dem, hvis Bannerskjold liberiskjoldet er lavet ud fra.

Design af Bannerskjolde

Bannerskjolde er underlagt regler for design indenfor det Rige, de er tilknyttet. Design af våbenskjolde af typen Bannerskjolde er forventet at efterleve følgende retningslinjer for at kunne søge Accadias Aristologielektorat om at blive inkluderet i Fladlandets heraldik:

Symbolets rammeform

Eftersom det hedder et Bannerskjold, er det forventet, at symbolet har en generel form, der ligner et skjold. Der er stor frihed i forhold til, hvad det indebærer i prydskjoldet, mens det er forventet at Heroldskjoldets form og liberiskjoldets form følger standardskabelonens form.

Kernesymbol

Det vigtigste i Bannerskjoldet er kernesymbolet. Det er selvfølgelig kun muligt at vælge et kernesymbol, der ikke allerede er blevet reserveret af Templet, Regenten eller af Lensejerslægterne. Det er en forudsætning, at kernesymbolet består af ét dyr. Det må gerne være kryb, men det er ikke tilladt at bruge mennesker, fabelvæsner, åndevæsner, vætter eller planter. Et dyr er defineret ved at kunne bevæge sig til et andet sted ved egen kraft. Bemærk, at hvis det valgte symbol er forvekselbart med et symbol for en anden Bannerslægt, sørger Accadias Aristologielektorat for at informere begge parter om det, hvilket kan udløse konflikt. I nogle tilfælde kan Aristologielektoratet vælge at sætte det som et kriterium, at der bliver valgt et symbol med mindre risiko for forvekselbarhed.

Sekundære symboler

Det er udover kernesymbolet forventet, at der bliver valgt et sekundært symbol, som godt kan være en sammensætning af flere mindre symboler. Det kan eksempelvis være en plante, et redskab, endda skibe eller bygninger. Bemærk, at det godt kan være samme sekundære symbol, som en af Lensejerslægterne anvender, men hvis det ikke er udformet/tegnet på en tydeligt anden måde, kan det medføre konflikt. Et sekundært symbol kan ikke være mennesker, fabelvæsner, åndevæsner eller vætter.

Farvekombination

Bannerslægten vælger derudover en farvekombination, som består af tre farver. Farvekombination er ikke underlagt reglerne for tinktur, hvilket betyder, at der er flere farver at vælge imellem. Bemærk, at der, udover forskellige farver, også kan blive anvendt forskellige nuancer af samme farve. Det er eksempelvis muligt at anvende to nuancer af samme farve på samme Bannerskjold. Det er tilladt at tage alle kombinationer, men hvis en Bannerslægt vælger præcis samme kombination som en Lensejerslægt, og ikke tydeligt anvender den tredje farve, kan det blive opfattet, som om Bannerslægten er en udtalt støtte af den givne Lensejerslægt. Det er anbefalet at være opmærksom på, hvilke betydninger farverne på ens skjold kan have. Ved usikkerhed kan slægten altid henvende sig til en Aristolog.

Ændring af Bannerskjolde

Indenfor Fladlandsk Aristologi kan en Bannerslægt indgive ønske om ændring af sit Bannerskjold til Accadias Aristologielektorat, der vil vurdere om det nye skjold lever op til kriterierne, samt hvad omkostningerne for ændringen vil blive.

Kendte eksempler

Indenfor Fladlandsk Aristologi er et kendt eksempel på et Bannerskjold, det som er fremvist her i artiklen, tilhørende Slægten Quist.

Offgame Information

Senest opdateret: 29. april, 2024