Begravelser

Begravelser er en ceremonivariant, som bliver brugt om de bisættelsesceremonier, der er begravelsesceremonier, samt beskriver desuden de uformelle skikke før og efter.

CELESTOLOGISK SKILDRING

Indenfor EVEAtroen er det en udbredt skik at tage en fælles tur på kro efter begravelsesceremonier, hvilket bliver betragtet som en del af begravelsen.

Offgame Information

Senest opdateret: 20. august, 2022